Hopp til innhald

Studieplan - Læringsmiljø og pedagogisk ledelse

Hausten 2016

Studiet er et tilbud knyttet til Utdanningsdirektoratet sin strategi Kompetanse for fremtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014 - 2020.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

 

Kunnskap:

Kandidaten skal:

 • Ha kunnskap om lederskap knyttet til samarbeid med barnehagens aktører.
 • Ha kunnskap om lederskap knyttet til barnehagens fysiske rom; arkitektur, interiør, gjenstander, materiale og konteksten i form av kropper, tid og rom.
 • Ha kunnskap om utviklingsarbeid.

 

 

Ferdigheter:

Kandidaten skal:

 • Kunne utøve lederskap knyttet til samarbeid med barnehagens aktører.
 • Kunne utøve lederskap knyttet til barnehagens fysiske rom; arkitektur, interiør, gjenstander, materiale og konteksten i form av kropper, tid og rom.
 • Kunne lede utviklingsarbeid og videreutvikle egen arbeidsplass.

 

Generell kompetanse:

Kandidaten skal:

 • Kunne utøve profesjonelt skjønn og reflektere faglig over praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse.
 • Kunne reflektere kritisk over barnehagens læringsmiljø, barns demokratiske læreprosesser og psykososiale læringsmiljø.
 • Kunne vise etisk og profesjonell innsikt gjennom bruk av observasjon og pedagogisk dokumentasjon.

Innhald

Studiet er et tilbud knyttet til Utdanningsdirektoratet sin strategi Kompetanse for fremtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014 - 2020.

 

Emne 1: Læringsmiljø og pedagogisk ledelse 1 15 sp.

 • Pedagogisk ledelse knyttet til samarbeid med barnehagens aktører.
 • Pedagogisk ledelse knyttet til barnehagens fysiske rom; arkitektur, interiør, gjenstander, materiale og konteksten i form av kropper, tid og rom.
 • Observasjon og pedagogisk dokumentasjon.
 • Kritisk refleksjon.

Emne 2: Læringsmiljø og pedagogisk ledelse 2 15 sp.

 • Metoder
 • Pedagogisk utviklingsarbeid.

Pedagogisk ledelse knyttet til barnehagens læringsmiljø med fokus på hvordan vi gjennom kritisk refleksjon kan undersøke og ivareta barns demokratiske læreprosesser og psykososiale læringsmiljø.

Arbeidsformer

Forelesning, dialog og refleksjon i klasse/grupper, praktisk arbeid, gruppearbeid og framføring av studentarbeid.

Samlingsbasert, 3 fysiske samlinger over 2 dager pr. semester. I tillegg 3 nettbaserte samlinger høst og 3 vår.

Vurderingsformer

Emne 1: Skriftlig hjemmeeksamen
Emne 2: Skriftlig hjemmeeksamen (utviklingsarbeid) som teller 60/100 og muntlig framføring som teller 40/100