Hopp til innhald

Studieplan - Læringsmiljø og pedagogisk leiing

Hausten 2019

Studiet er eit tilbod knytta til Utdanningsdirektoratet si strategi Kompetanse for framtidens barnehage - revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018 - 2022.

Læringsutbytte

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale læringsutbytte:

 

Kunnskap:

Kandidaten skal:

 • Ha kunnskap om leiarskap knytt til samarbeid med barnehagens aktørar.
 • Ha kunnskap om leiarskap knytt til barnehagens fysiske rom; arkitektur, interiør, gjenstandar, materiale og konteksten i form av kroppar, tid og rom.
 • Ha kunnskap om utviklingsarbeid.

 

 

Ferdigheiter:

Kandidaten skal:

 • Kunne utøve leiarskap knytt til samarbeid med barnehagens aktørar.
 • Kunne utøve leiarskap knytt til barnehagens fysiske rom; arkitektur, interiør, gjenstandar, materiale og konteksten i form av kroppar, tid og rom.
 • Kunne leie utviklingsarbeid og vidareutvikle eigen arbeidsplass.

 

Generell kompetanse:

Kandidaten skal:

 • Kunne utøve profesjonelt skjønn og reflektere fagleg over praktiske og teoretiske problemstillingar knytt til barnehagen sitt læringsmiljø og pedagogisk leiing.
 • Kunne reflektere kritisk over barnehagen sitt læringsmiljø, barn sine demokratiske læreprosessar og psykososiale læringsmiljø.
 • Kunne vise etisk og profesjonell innsikt gjennom bruk av observasjon og pedagogisk dokumentasjon.

Innhald

Emne 1: Læringsmiljø og pedagogisk leiing 1 15 sp.

 • Pedagogisk leiing knytt til samarbeid med barnehagens aktørar.
 • Pedagogisk leiing knytt til barnehagen sitt fysiske rom; arkitektur, interiør, gjenstandar, materiale og konteksten i form av kroppar, tid og rom.
 • Observasjon og pedagogisk dokumentasjon.
 • Kritisk refleksjon.

Emne 2: Læringsmiljø og pedagogisk leiing 2 15 sp.

 • Metodar
 • Pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Pedagogisk leiing knytt til barnehagens læringsmiljø med fokus på korleis vi gjennom kritisk refleksjon kan undersøkje og ta vare på barn sine demokratiske læreprosessar og psykososiale læringsmiljø.