Hopp til innhald

Studieplan - Læringsmiljø og pedagogisk leiing

Hausten 2023

Videreutdanning i læringsmiljø og pedagogisk ledelse

Innhald

Studiet er forskningsbasert og praksisnært og skal bidra til at du får økt kompetanse i å analysere behov for endring og lede utviklingsarbeid i din barnehage.  Studiet skal også bidra til en økt forståelse for kollektive systematiske utviklingsprosesser som del av kvalitetsarbeidet.  

Erfaringer fra samlingene vil ha overføringsverdi for utvikling og refleksjon over din egen lederpraksis. Læringsaktivitetene i studiet vil være tett sammenkoblet med læringsprosessene i egen barnehage. 

Arbeidsformer

Denne videreutdanningsmodulen er delvis nettbasert og vil bestå av tre todagers samlinger pr. semester (til sammen 6 dager). En av samlingene vil være digital, og fem samlinger gjennomføres fysisk. 


Samlingene vil gjennomføres med studentaktive læringsformer; veksling mellom forelesninger, arbeid individuelt og i grupper, tilbakemelding fra medstudenter og lærere. Litteraturstudier og utprøving av ulike ledelseshandlinger mellom samlingene er en sentral del av studiet, og vil danne grunnlag for erfaringsdeling og refleksjon på samlingene.   

Vurderingsformer

Semesteroppgave som består av en tekst der studentene skal formulere, greie ut om og drøfte en problemstilling knyttet til utviklingsarbeidet på egen arbeidsplass. Teksten skal analysere prosesser knyttet til utviklingsarbeidet.  

Internasjonalisering

Nei