Hopp til innhald

Studieplan - Videreutdanning i pleie og behandling av ikke-helende sår

Hausten 2016

Læringsutbytte

Det er forventet at studenten etter fullført studieprogram

 

Kunnskap

  • har inngående kunnskap om det fysiologiske og patofysiologiske grunnlaget for sårheling
  • har inngående kunnskap om generelle årsaker til at sår ikke heler og generelle behandlingsmetoder
  • har inngående kunnskap om sirkulatoriske årsaker til at sår ikke heler og behandlingsmetoder i forbindelse med dette
  • har inngående kunnskap om nevropatiske, trykkrelaterte og immunologiske årsaker til at sår ikke heler og behandlingsmetoder i forbindelse med dette

Ferdigheter

  • identifiserer personer med risiko for å få ikke-helende sår
  • forebygger at sår oppstår hos personer med kjent risiko
  • analyserer og vurderer ulike typer ikke-helende sår
  • setter i verk behandling av ikke-helende sår

 

Generell kompetanse

  • analyserer og gjør bruk av relevant fag- og forskingslitteratur knyttet til sårbehandling
  • medvirker til nytenking og innovasjonsprosesser

Innhald

Det er en overveiende nettbasert, deltidsutdanning. Utdanningen består av to emner; SÅR1101 og SÅR1102, á 15 studiepoeng, som begge avsluttes med eksamen. Hvert emne er delt i to temaer, som hver starter med en samling på fire dager. Etter det første temaet i hvert emne er ferdig, får studentene et studiekrav de skal løse. Når emnet er ferdig, løses eksamen. Det er en forutsetning for å få gjennomføre eksamen at temaoppgaver/studiekrav er godkjente.

Arbeidsformer

SÅR1101 Generell prinsipper for behandling av ikke-helende sår

SÅR1102 Behandling av sår forårsaket av systemiske sykdommer

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen, semesteroppgaver/studiekrav.

Internasjonalisering

Ikke på nåværende tidspunkt.