Hopp til innhald

Studieplan - Norsk teiknspråk 2, 1.-10. trinn

Hausten 2019

Norsk tegnspråk 2 er et videreutdanningstilbud til lærere som underviser på 1-10. trinn. Studiet bygger på norsk tegnspråk 1 og går over to semestre. Hvert semester gir 15 studiepoeng og avsluttes med eksamen.

Norsk tegnspråk som fag i skolen er grunnleggende for elevers læring og kunnskapstilegnelse, og er et sentralt fag for kommunikasjon, kulturforståelse, dannelse og identitetsutvikling. Studiet Norsk tegnspråk 2 vil derfor primært fokusere på å videreutvikle studentenes kunnskaper om, og ferdigheter i, norsk tegnspråk i teori og praksis. I tillegg vil undervisning og arbeidskrav ta for seg hørselshemmede og døve elever i skolen samt, fagdidaktisk kunnskap om varierte arbeidsmåter i undervisning.