Hopp til innhald

Studieplan - Norsk teiknspråk 2, 1.-13. trinn

Hausten 2023

Norsk tegnspråk 2, 1-13. trinn

Innhald

Vidareutdanninga er eit nasjonalt tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar. Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir. Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta.

Arbeidsformer

NTS807 

Studiet er samlingsbasert med 2 samlinger på campus ved NTNU. Det forutsettes aktiv bruk av video ved selvstudium og i arbeid med oppgaver. Undervisningen i emnet vil, i tillegg til fysiske samlinger på campus, ha jevnlige nettbaserte undervisningsøkter. Undervisningen vil til dels være basert på en serie forberedte ferdiginnspilte video-presentasjoner, og vil ta form av forelesninger, studentledete seminarer, prosjektoppgaver, diskusjoner og refleksjoner. Videre forventes det at studentene jevnlig møter medstudenter digitalt for å jobbe med oppgaver og problemstillinger knyttet til temaer som berøres i emnet. Det forventes jevn arbeidsinnsats gjennom hele semesteret. Informasjon, kommunikasjon og læringsarbeid utenom samlingene foregår via HVLs digitale læringsplattform Canvas. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i pensum. 

 

NTS808

Studiet er samlingsbasert med 3 samlinger; én samling ved hver av campusene ved NTNU, OsloMet og HVL. Det forutsettes aktiv bruk av video ved selvstudium og i arbeid med oppgaver. Undervisningen i emnet vil i tillegg til fysiske samlinger på campus, ha jevnlige nettbaserte undervisningsøkter. Undervisningen vil til dels være basert på en serie forberedte ferdiginnspilte video-presentasjoner, og vil ta form av forelesninger, studentledete seminarer, prosjektoppgaver, diskusjoner og refleksjoner. Videre forventes det at studentene jevnlig møter medstudenter digitalt for å jobbe med oppgaver og problemstillinger knyttet til temaer som berøres i emnet. Det forventes jevn arbeidsinnsats gjennom hele semesteret. Informasjon, kommunikasjon og læringsarbeid utenom samlingene foregår via HVLs digitale læringsplattform Canvas. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i pensum. 

Vurderingsformer

NTS807

Hjemmeeksamen. Fagtekst på 2500 ord.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

  

NTS808

Oppgave. Reviderte versjoner av tre fagtekster og en sammenbindende tekst (kappe) på 1000 ord +/- 10%. Oppgaven skal til sammen være på 2500 ord +/- 10%. Retningslinjer vil bli oppgitt i Canvas.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom oppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedre versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny semesteroppgave

Internasjonalisering

Nei