Hopp til innhald

Studieplan - Utvikling og forvaltning av bygg og eigedom

Hausten 2021

Studiet er tilrettelagt for personer som skal utvikle eller være ansvarlig for drift av eigedom. Det vil legges vekt på både juridiske og økonomiske forhold rundt utvikling og forvaltning av eiendom. Studiet vil også legge stor vekt på teknisk forvaltning av bygg, herunder FDVU og ombygging.