Hopp til innhald

Studieplan - Utvikling og forvaltning av bygg og eigedom

Våren 2022

Studiet er tilrettelagt for personar som skal utvikle eller vere ansvarleg for drift av eigedom. Det vil bli lagt vekt på både juridiske og økonomiske forhold rundt utvikling og forvalting av eigedom. Studiet vil også leggje stor vekt på teknisk forvalting av bygg, medrekna FDVU og ombygging.