Hopp til innhald

Studieplan - Videreutdanning i rettleiing for praksislærarar i barnehagen

Hausten 2017

Studiet imøtekommer kravet til praksislærers veiledningskompetanse jmf. Nasjonale retningslinjer for barnehagelæreutdanning. Studentene vil utfordres til å reflektere kritisk og selvstendig. I løpet av studiet vil studenten utforske ulike pedagogiske tilnærminger og forståelser av veiledning og vuredering i et sosiokulturelt perspektiv. Innføring i veiledning 15 sp. tilbys høsten og barnehagelærer som lærerutdanner, veileder og vurderer tilbys i vårsemesteret. Det er 3 samlinger à to dager pr. semester med samlingssted campus Bergen.