Hopp til innhald

Studieplan - Videreutdanning i rettleiing for praksislærarar i barnehagen

Hausten 2020

Studiet imøtekommer kravet til praksislærers veiledningskompetanse jmf. Nasjonale retningslinjer for barnehagelæreutdanning. Studentene vil utfordres til å reflektere kritisk og selvstendig. I løpet av studiet vil studenten utforske ulike pedagogiske tilnærminger av veiledning som Refleksjon over handling, Systemisk veiledning og Gestaltveiledning og vurdering i et sosiokulturelt perspektiv.

Innføring i veiledning 15 sp. tilbys høsten og barnehagelærer som lærerutdanner, veileder og vurderer tilbys i vårsemesteret. Det er 3 samlinger à to dager pr. semester med samlingssted campus Bergen.