Hopp til innhald

Studieplan - Videreutdanning i rettleiing for praksislærarar i barnehagen

Hausten 2023

Videreutdanning i veiledning for praksislærere i barnehage

Innhald

Studie for deg som er praksislærer i barnehage og ønsker ytterligere innsikt i rollen som praksislærer eller veileder.

Videreutdanningen er på masternivå og har et omfang på 30 studiepoeng og går over to semestre.

Gjennom studiet skal du tilegne deg kunnskap i pedagogisk veiledning og vurdering, og utvikle ferdigheter i bruk av ulike metoder for veiledning.

I tillegg skal du reflektere kritisk over praksislærers ulike roller og ansvarsområder og kunne bidra til å utvikle barnehagen som praksisbarnehage.

Arbeidsformer

Studiet innebærer aktiv bruk av høgskolens ulike digitale lærings- og kommunikasjonsplattformer. Studiet er samlingsbasert. I tillegg til obligatorisk fremmøte på samlingene, er studiet organisert i deltemaer med forelesninger, praktiske øvelser, presentasjoner og diskusjoner. Dette skjer både fysisk og digitalt, i grupper og individuelt.

Studiet bygger på et sosiokulturelt læringssyn og krever personlig og faglig dialog og evne til samarbeid. Det kreves muntlig og skriftlig refleksjon over faglige problemstillinger. Det forutsettes ulike former for arbeid med studiet mellom samlingene.

Vurderingsformer

Høst:

oppgave

Individuell skriftlig semesteroppgave over 21 dager, på 3000 ord, +/- 10 %.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Vår:

Del 1: oppgave. Skriftlig rapport om gjennomført utviklingsarbeid i egen barnehage, 3000 ord, 10%+/- (individuell oppgave) 5000 ord 10% +/- (gruppeoppgave).  40 % av endelig karakter.

Del 2: muntlig individuell eksamen med grunnlag i pensum for VVPB802. Fire ulike problemstillinger blir utlevert tre uker før eksamensdato. Eksaminasjon inntil 30 minutter, 60 % av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Internasjonalisering

Nei