Hopp til innhald

Studieplan - Rettleiarutdanning

Hausten 2020

Studiet kvalifiserer til å kunne være praksislærer for lærerstudenter i utdanningen og videre for å kunne være mentor for nyutdannede lærere. Studiet har en tydelig praktisk forankring og tar utgangspunkt i deltakernes egne veiledningsoppgaver og erfaringer i skole og barnehage.

Arbeidsformer

Studiet er nett-, samling- og arbeidsplassbasert med tre felles samlinger over to dager hvert semester ved HVL. I samlingene blir det lagt opp til korte forelesninger, diskusjoner og refleksjon i grupper, praktiske og varierte veiledningsøvelser. Mellom de felles samlingene vil du arbeide med undervisningsmateriell på nett, du vil delta i studentaktive nettsamlinger og du vil være en del av en nettbasert studiegruppe. Canvas vil bli brukt som nettbasert studiestøttesystem.