Hopp til innhald

Studieplan - Rettleiarutdanning

Hausten 2023

Videreutdanning veilederutdanning

Innhald

Dette studiet er knyttet til ordningene Kompetanse for kvalitet og Videreutdanning for barnehagelærere tidligere kalt Kompetanse for fremtidens barnehage (Udir) og kvalifiserer deg til både å veilede studenter og nyutdannede lærere i skole og barnehage. 

 

Studiet tar sikte på å gi innsikt og forståelse for hvordan veiledning kan bidra til personlig vekst og kollektive utviklingsprosesser i skole og barnehage. I lærerutdanningen har praksislæreren en veldig viktig rolle for studentene, mens den nyutdannede læreren har behov for god og kvalifisert veiledning den første tiden i yrket.  Studiet kvalifiserer deg både til å være praksislærer for lærerstudenter og videre for å kunne være mentor for nyutdannede lærere.  Studiet har en tydelig praktisk forankring og tar utgangspunkt i deltakernes egne veiledningsoppgaver og erfaringer i skole og barnehage.

Arbeidsformer

Studiet er nett-, samling- og arbeidsplassbasert med tre felles samlinger over to dager hvert semester ved HVL.  I samlingene blir det lagt opp til korte forelesninger, diskusjoner og refleksjon i grupper, praktiske og varierte veiledningsøvelser. Mellom de felles samlingene vil du arbeide med undervisningsmateriell på nett, du vil delta i studentaktive nettsamlinger og du vil være en del av en nettbasert studiegruppe. Læringsportalen Canvas vil bli brukt som nettbasert studiestøttesystem.

Vurderingsformer

Se emneplaner

Internasjonalisering

Nei