HVL - Høgskulen på Vestlandet

Studere til hausten?

To studentar utanfor høgskulebygget, med gule blomar i forgrunnen.

No kan alle som har generell studiekompetanse søke opptak til grunnskulelærar- og sjukepleiarutdanning.

PPU for allmenne fag har også nye opptakskrav. Vi har fleire profilar du kan søke no.

Les om dei nye opptakskrava

Kalender

Aktuelt