Biblioteket

Det kan bli brudd i UH-biblioteka sine forhandlingar med fleire av dei største tidsskriftforlaga. Dette vil medføre at HVL mister tilgang til ei rekkje tidsskrift frå 2019.

Biblioteket arbeider med å legge til rette for alternative måtar å skaffe tilgang til artiklar på. Jobbar du med større søk, oppgåver eller litteraturgjennomgangar anbefaler vi at artiklar blir lasta ned så snart som råd. 

Det vil fortsatt vera mogleg å bestille kopiar av artiklar frå biblioteket via fjernlån. 

Les meir