Biblioteket

Digital rettleiing - kvar dag

Biblioteket held fram med digital rettleiing. Sjå opningstider for digital rettleiing og lenke til Zoom.

Biblioteket er òg tilgjengeleg på chat alle kvardagar kl. 10 - 14.

chat laster inn...
Samla info om koronatiltak og digitale tilbod

Ny ressurs: Emerald Insight

Fullteksttilgang til over 300 tidsskrift innan økonomifag, rekneskap, leiing, marknadsføring, reiseliv og eigedomsmekling, +++

Sjå meir av Emerald Insight