Kom i gang med EndNote online

For å bruke EndNote online, må du opprette en konto, og laste ned og installere en utvidelse for Word (Cite While You Write). Vær oppmerksom på at du må være på campus eller pålogget HVLs nettverk når du oppretter kontoen. Etter det kan du bruke EndNote online fra hvor som helst i verden. Så lenge du har tilgang til internett, har du tilgang til EndNote-biblioteket ditt. På denne siden finner du en kort oversikt over funksjonene i EndNote online. For mer detaljerte beskrivelser kan du se på følgende ressurser:

Opprett en EndNote online konto

Gå til https://myendnoteweb.com, klikk på Sign up og fyll ut alle nødvendige felt. En bekreftelse blir sendt til din registrerte e-postadresse. For å fullføre registreringen, åpne lenken i e-posten og velg I Agree på siden som åpnes. Etter første gangs registrering kan du benytte EndNote online overalt hvor du har tilgang til internett.

Last ned Cite While You Write

 1. Logg inn på https://myendnoteweb.com og gå til fanen Downloads.
 2. Under Cite While You Write velger du enten Download Windows eller Download Macintosh.
 3. Åpne filen du lastet ned og gjennomfør installasjonsprosessen (Word skal være lukket mens du installerer). Når du åpner Word, skal du få opp en verktøylinje med navn EndNote.
 4. Når du klikker på EndNote fanen, skal du få opp et vindu med felt for å skrive inn brukernavn og passord.
 5. Når det er gjort, er Cite While You Write-utvidelsen koblet til EndNote online, og klar til bruk.

Se også HVLs spørsmål og svar til EndNote.

Legg inn referanser manuelt

Referanser for bøker og artikler kan eksporteres fra Oria og andre databaser. For en del andre kilder er det nødvendig å legge inn referansen manuelt, f.eks. nettsider, avisartikler, lover og forskrifter, rapporter, retningslinjer eller bilde- og lydmateriale.

 1. Klikk Collect → New Reference
 2. Velg en referansetype (Reference Type) som passer for kilden
 3. Fyll ut de nødvendige feltene for referansen og klikk Save
 4. My References fører deg tilbake til oversiktslisten over referansene dine

Eksempelsamlingene viser hvordan ulike kilder føres inn.

Direkteeksport (f.eks. fra Oria)

 1. Søk opp det du ønsker i Oria, f.eks. via bibliotekets nettside
 2. Klikk på fanen Send til og velg EndNote Web
 3. Referansen eksporteres, og et nytt EndNote-vindu åpnes (du kan lukke dette og arbeide videre der du var)
 4. Du finner igjen referansen under My References

Husk å korrekturlese referansene!
Du kan redigere referansen ved å klikke på tittelen. Om du ikke finner feltet du skal fylle ut, så klikk på Show Empty Fields. Sjekk også at du har valgt riktig referansetype.

Eksport via filnedlasting

Du kan laste ned referansefiler fra mange forskjellige databaser. Hvordan du laster ned disse filene og importerer dem i EndNote online, kan du lese på siden Eksport av referanser fra søkedatabaser.

Husk å korrekturlese referansene!
Du kan redigere referansen ved å klikke på tittelen. Om du ikke finner feltet du skal fylle ut, så klikk på Show Empty Fields. Sjekk også at du har valgt riktig referansetype.

Sett inn referanser i et Word-dokument

 1. Sett markøren der du ønsker referansen, og klikk Insert Citations i EndNote-verktøylinjen
 2. Søk etter referansen, f.eks. på forfatter, ord i tittel eller årstall
 3. Klikk Insert, og EndNote legger inn en henvisning i teksten, og en referanse i litteraturlisten på slutten av dokumentet
 • Du kan bytte referansestil i nedtrekksmenyen Style
 • Du kan endre skrifttype, innrykk og linjeavstand i litteraturlisten under Bibliography → Layout (Windows) eller under Bibliography → Configure Bibliography…→ Layout (Mac)
 • For mer informasjon om referansestiler i EndNote, se punktet Referansestiler på sida EndNote

Rediger og slett referanser i Word-dokumentet

For å redigere tekstreferansene i et Word-dokument, bruker du funksjonen Edit Citation(s). NB: Ikke skriv direkte inn i formaterte EndNote-felt! Det vil føre til at endringene tilbakestilles eller at formateringen går tapt.

 1. Marker henvisningen du vil redigere
 2. Klikk på Edit Citation(s) / Edit & Manage Citation(s) i EndNote-fanen
 3. I Edit & Manage Citations-vinduet kan du legge til sidetall (Pages), ekskludere årstall eller forfatter i henvisningen, eller legge til anmerkninger med Prefix og Suffix
 4. Ved siden av hver henvisning er det en meny (Edit reference i Windows, tannhjulsymbol på Mac). Her kan du legge til en ny referanse på samme sted (Insert Citation) eller slette henvisningen (Remove Citation).

Oppdater referanser

Når du redigerer referanser i EndNote-biblioteket, må de oppdateres i Word-dokumentet. Dette gjøres automatisk innimellom, men kan gjøres manuelt ved å klikke på Update Citations and Bibliography. Denne funksjonen finner du rett under stilmenyen i Windows, og gjemt under Bibliography i EndNote-verktøylinjen for Mac.

Eldre Word-versjoner for Mac, som har en frakoblet EndNote-verktøylinje, mangler denne knappen. Her kan du alternativt gå til Configure Bibliography og klikke på OK der for å oppdatere referansene.

Avformater referanser

Skal du flytte tekstavsnitt som inneholder EndNote-referanser eller slå sammen flere dokumenter, bør du avformatere referansene før du klipper og limer. Da vil Word arbeide raskere. I sjeldne tilfeller kan kopiering av formaterte EndNote-referanser medfører feil.

Dette gjøres ved å klikke på Convert Citations and Bibliography → Convert to Unformatted Citations (under Tools i Mac-versjonen). Som resultat kommer EndNote-kodene fram og litteraturlisten forsvinner. Klikk Update Citations and Bibliography for å få referansene tilbake til formatert form.

Konverter referansene til tekst

Det er mulig å opprette et Word-dokument hvor forbindelsen til EndNote er brutt. Her kan du gjøre siste finpuss i referansene. Dette burde være det siste man gjør før eventuell lagring som PDF-fil eller før å sende dokumentet fra seg. NB: Ta vare på det opprinnelige dokumentet, der EndNote-kodene er intakt.

Du fjerner formateringen ved å klikke på Convert Citations and Bibliography → Convert to Plain Text (under Tools i Mac-versjonen).

Organisere EndNote online biblioteket med grupper

For å holde orden på referansene, kan du legge dem i ulike grupper. Uansett i hvilke grupper du legger referansene i, vil de også være i gruppen All My References.

 1. Gå til fanen Organize → Manage My Groups
 2. Klikk på New group, gi gruppen et navn og klikk OK
 3. Gruppen finner du igjen til venstre under My References
 4. Under All My References kan du krysse av referansene du vil legge i en bestemt gruppe og velge gruppen i nedtrekksmenyen Add to group

Del en gruppe med andre

 1. Gå til Organize → Manage My Groups
 2. Klikk på Manage Sharing og så Start sharing this group
 3. I vinduet som åpnes skriver du inn e-postadressene til de du ønsker å dele med (en per linje)
 4. Velg enten Read only- eller Read & Write-tilgang for gruppens medlemmer
 5. Klikk Apply når du har lagt til alle ønskede e-postadressene og lukk vinduet
 • Under My References ser du nå et symbol med to mennesker ved siden av gruppen, som betyr at det er en delt gruppe. Ved å klikke på symbolet kan du redigere/legge til brukere.
 • Under Manage My Groups kan du ta bort krysset på Share hvis du ikke lenger vil dele gruppen eller slette gruppen med Delete.
 • Under Others’ Groups finner du en oversikt over gruppene som er delt med deg. Her kan du blant annet krysse av for Use for Cite While You Write. Da kan du sette inn referanser i Word fra et bibliotek noen har delt med deg.

Slett dubletter

For å unngå støy fra identiske referanser, kan du sjekke biblioteket ditt for dubletter. EndNote sammenligner forfatter, år, tittel og referansetype.

 1. Gå til fanen Organize → Find Duplicates
 2. I listen kan du krysse av referansene du vil slette
 3. Klikk Delete for å slette

Legg til fulltekst

Du kan lagre hele artikler sammen med referansene i EndNote.

 • Finn den aktuelle referansen, trykk på binders-symbolet, og deretter Attach files. Velg riktig fil.
 • Binders-symbolet er farget blått om referansen har vedlegg
 • For å finne fulltekst kan du klikke på Finn/bestill i Oria. Du blir da videresendt til et Oria-søk etter dokumentet.
 • En oversikt over alle vedlegg og lagringskapasitet finner du under Organize → Manage Attachments

EndNote-brukerstøtte
Har du spørsmål?