Personalized health services (PERSONFORSK)

Kjerneideen i denne forskingsgruppa er at forsking må bidra til å kome forbi eit kunstig skilje mellom det psykiske og det kroppslege og involvere heile menneske i helsetenesteløpet. Målet er å bidra med forsking av høg kvalitet og internasjonalt gjennomslag, som fører til betre og meir persontilpassa helsetenester.