Science, Arts and Argumentation for future-making Education (SAAFE)

SAAFE arbeider for å bringe sammen vitenskap og teknologi, kunst og argumentasjon, kreativitet og kritisk tenkning for en fremtidsrettet og bærekraftig utdannelse. Spesielt fokus er lagt på undersøkende og estetiske former for kunnskap, drevet av det siste innen didaktisk forskning. Resultat fra forskningen vår flyter direkte inn til vår undervisning.

Forskergruppeleder

bilde av Idar Mestad

Idar Mestad

Førsteamanuensis

Medlemmer

Førstelektor
Institutt for idrett, kosthald og naturfag
Førsteamanuensis
Institutt for idrett, kosthald og naturfag
Høgskulelektor
Institutt for idrett, kosthald og naturfag
Førsteamanuensis
Institutt for idrett, kosthald og naturfag
Førsteamanuensis
Institutt for idrett, kosthald og naturfag
Stipendiat
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Førsteamanuensis
Institutt for idrett, kosthald og naturfag
Førsteamanuensis II
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Førsteamanuensis
Institutt for idrett, kosthald og naturfag
Postdoktor
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Førsteamanuensis
Institutt for idrett, kosthald og naturfag
Førsteamanuensis
Institutt for idrett, kosthald og naturfag
Førsteamanuensis
Institutt for idrett, kosthald og naturfag

Eksterne medlemmer

VilVite Vitensenter

ViteMeir

Tilknyttede prosjekt

Nyeste publikasjoner

Publikasjoner

Schulze Heuling, D. & Schulze Heuling, L. (forthcoming): Naturwissenschaftliche Bildung. In: Stein, R. Müller, T. & Hascher, P., Bildung als Herausforderung. Grundlagen für die Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Bad Heilbrunn, Klinkhardt

Schulze Heuling, Lydia (2021). Promoting student interest in science: The impact of a science theatre project. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 9(2), 63–81. https://doi.org/10.31129/LUMAT.9.2.1489

Schulze Heuling, Lydia & Filk, Christian. (eds) (2021). Algorithmic and Aesthetic Literacy. Emerging Transdisciplinary Explorations for the Digital Age. Barbara Budrich.

Wild, Steffen & Schulze Heuling, Lydia (2021). Re-evaluation of the D21-Digital-Index assessment instrument for measuring higher-level digital competences. Studies in Educational Evaluation, 68. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2021.100981

Schulze Heuling, Lydia & Wild, Steffen (2021). How Student Characteristics Affect Economy Students’ Digital Competences: A latent profile study. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 11(1), 44-70. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2111144

Heering, Peter & Schulze Heuling, Lydia (Hrsg) (2020). "Physik auf der Bühne" [Physics on Stage], Naturwissenschaften im Unterricht Physik, 176. https://www.friedrich-verlag.de/physik/unterricht-physik-digital/physik-auf-der-buehne-2358

Mestad, I., Kolstø, S.D. Characterizing Students’ Attempts to Explain Observations from Practical Work: Intermediate Phases of Understanding. Res Sci Educ 47, 943–964 (2017). https://doi.org/10.1007/s11165-016-9534-x

Mestad, Idar, Knain, Erik, Kolstø, Stein Dankert. (2019). Uvikle faglig innsikt gjennom snakk, skriving og visuelle uttrykk. i Knain, Erik og Kolstø, Stein Dankert Elever som forskere i naturfag. 2. utgave. Universitetsforlaget  ISBN 978-82-15-03144-6. s. 134-170

Kolstø, Stein Dankert; Bjønness, Birgitte; Klevenberg, Bente; Mestad, Idar. (2019). Vurdering ved bruk av utforskende arbeidsmåter i Knain, Erik og Kolstø, Stein Dankert (red) Elever som forskere i naturfag. 2. utgave. Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-03144-6. s. 171-211

Mestad, Idar (2019): Djupneforståing gjennom utforskande arbeidsmåtar i Voll, Liv Oddrun, Øyehaug, Anne Bergliont, og Holt, Anne (red): Dybdelæring i naturfag.Universitetsforlaget.

Mestad, I., & Kolstø, S. D. (2016). Characterizing Students’ Attempts to Explain Observations from Practical Work: Intermediate Phases of Understanding. Research in Science Education, 1-22

Mestad, I., Kolstø, S. D. (2014). Using the Concept of Zone of Proximal Development to Explore the Challenges of and Opportunities in Designing Discourse Activities Based on Practical Work. Science Education, 98(6), 1054-1076.

Myklebust, T. , Mestad, I (accepted): Om kardinaltal og det å oppfatte kardinaltal.

 

Mer informasjon

Forskergruppen SAAFE holder ukentlige møter som er åpne for alle.

Timeplanen for høsten 2022.

Kvinneleg lærar sittande ved pult med to elevar.

Forskergruppen er tilknyttet programmet Praksisnær profesjons- og utdanningsforsking