Securing Education (SecEd)

Forskergruppen Securing education arbeider nå med forskningsprosjektet «Securing Education for children in Tanzania», 2017-2021. Dette er et tverrfaglig prosjekt finansiert over Visjon 2020, et samarbeid mellom NFR, NORAD og innovasjon Norge.

I Tanzanias er klassene på 50-100 elever og det er stor mangel på lærebøker. Tavlen er lærerens viktigste pedagogiske hjelpemiddel og alt elevene skal lære skrives der mens elevene noterer.

Prosjektet fokuserer på synets betydning for lesing og læring og har som mål å øke læreres kunnskap på feltet for å bedre elevenes leseferdigheter. Dette kan føre til at færre faller fra og flere klarer eksamen. Vi forsker på barns visuelle kapasitet, deres leseferdigheter og endringer som prosjektet fører med seg.

Prosjekter