Etterlatte ved narkotikarelatert død 2022

Vi inviterer til den femte årlige konferansen om etterlatte ved narkotikarelatert død. Årets END-konferanse arrangeres 16. november 2022 i Bergen.

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bergen
Tid: 16.november 2022, kl. 08.45-15.30

Påmelding

Påmeldingsfrist 16.oktober

På denne konferansen vil etterlatte og fageksperter løfte frem tema som sorg, stigma og hjelpetiltak knyttet til det å miste noen i narkotikarelatert død. Konferansen er relevant for etterlatte, pårørende, berørte, fagpersoner, politikere og studenter.

Det er gratis å delta, men begrenset antall plasser. Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Informasjon og spørreskjema til etterlatte

Vi ønsker at alle etterlatte som ønsker å delta på konferansen skal ha muligheten til det. Dersom du har behov for støtte til reise og opphold, ta kontakt med Sari.Kaarina.Lindeman@hvl.no. Vi vil dekke reise og opphold så langt budsjettet rekker.

Det er utviklet en spørreundersøkelsen for å kartlegge etterlattes ønsker og behov for oppfølging og likemannsstøtte, samt behovet for en egen ny interesseforening for END. Surveyundersøkelsen er utviklet av Rolf Birketvedt som selv er etterlatt.

Undersøkelsen er nå avsluttet og resultater presenteres på konferansen.

 

Tidslinje

  • 01.06 Program publiseres 
  • 15.06 Påmelding åpner
  • 16.10 Påmeldingsfrist

Program

08.45-09.15

Registrering med kaffe

09.15-09.50

 

 

 

 

Velkommen ved konferansier Sonja Mellingen fra END-prosjektet

Musikkinnslag ved Julian Misic 

Åpning ved Stortingsrepresentant Lubna Jaffery, dekan Randi Skår, Anne Kristin Røsegg-de Voogd og Elisabeth Rolfsen 

09.50-10.00

 

Velkommen ved prosjektledere i END Lillian Bruland Selseng

og Kristine Berg Titlestad

10.00-10.30

 

Maja O'Connor: Kompliserte sorgreaksjoner, hva er det og hva gjør vi?

10.30-11.00

Pause

11.00-12.00

 

 

 

 

 

 

 

Formidling av etterlattes erfaringer fra END-prosjektet

Presentasjon 1 – Kristine Berg Titlestad: «Leger tiden alle sår?» Om symptomer på forlenget sorgforstyrrelse blant familiemedlemmer

Presentasjon 2 – Sari Kaarina Lindeman: Venner sine særegne behov og erfaringer

Presentasjon 3 – Lillian Bruland Selseng: Etterlatte med egne rusutfordringer sine særegne behov og erfaringer

Presentasjon 4 – Øyvind Reehorst Kalsås: Familiemedlemmer og nære venner sine behov og erfaringar med hjelp fra fagfolk

12.00-13.00

Lunsj

13.00-14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Musikkinnslag ved Julian Misic

Formidling av hjelperes erfaringer og pågående utviklingsarbeid

Presentasjon 5 – Monika Alvestad Reime: Organisering av psykososial oppfølging ved narkotikarelatert død - Et lederperspektiv

Presentasjon 6 – Hilde-Margit Løseth: Det første møtet med de etterlatte og veien videre i det kommunale hjelpeapparatet. Hvorfor er det så vanskelig, og hva skal til for å gjøre det bedre?

Presentasjon 7 –  Monika Alvestad Reime, Susanne Trønnes og Gry Fjeldet: Fra forskning til nye praksiser. Statusrapport fra ENDs forskningssirkel  

14.00-14.30

Pause. Presentører er tilgjengelig for innspill og spørsmål.

14.30-15.15

 

Er det behov for en forening for etterlatte?

Innledning ved etterlatt Rolf Birketvedt og Kari Dyregrov, professor emerita ved Høgskulen på Vestlandet.

15.15-15.30

Avslutning ved Lillian Bruland Selseng og Kristine Berg Titlestad

15.30-17.30

Tilbud til etterlatte etter endt konferanse: 

Etterlattekafé. Møtested for etterlatte i regi av Bergen kommune.

Vi tar forbehold om programendringer

Lurer du på noe? Kontakt oss

bilde av Sonja Mellingen

Sonja Mellingen

Førsteamanuensis

bilde av Sari Kaarina Lindeman

Sari Kaarina Lindeman

Førsteamanuensis

Logoer samarbeidspartnere.jpg