Etterlatte ved narkotikarelatert død (END-prosjektet)

Kvart år døyr 250-300 menneske i Noreg som følgje av narkotikabruk. Narkotikarelatert død, og situasjonen til dei rusavhengige, deira pårørande og dei etterlatne, er eit alvorleg folkehelseproblem.

«Etterlatte ved narkotikarelatert død - i et recoveryperspektiv» (END) er eit stort nasjonalt forskingsprosjekt. Det starta opp våren 2017 ved Institutt for velferd og deltaking, Fakultet for helse- og sosialvitskap.

END-prosjektet forskar på kva konsekvensar og belastningar narkotikadødsfall har for nære etterlatne, korleis dei meistrar kvardagen og kva støtte dei får. Kva hjelpeapparatet gjer og ønsker å forbetre er eit viktig forskningstema. I END-prosjektet deltek forskarar frå HVL og erfaringskonsulentar.

Prosjektet har tre arbeidspakker og fem studier: 

Aktuelt

  • En ny artikkel viser at forskningssirkel har bidratt til å gjøre forskning fra END-prosjektet mer tilgjengelig og anvendbar for praksisfeltet.

  • Sorg etter narkotikarelatert død kan være svært traumatiserende og gi dårligere helse. For at etterlatte skal få bedre hjelp i akuttfasen, må dette i større grad anerkjennes, også i hjelpeapparatet.

  • Barn som har mistet et nært familiemedlem på grunn av narkotika synes i mange tilfeller å ikke ha fått nødvendig hjelp, sier doktorgradstipendiat Øyvind Reehorst Kalsås.

    Få barn som har mistet et nært familiemedlem på grunn av narkotika får oppfølging i etterkant av dødsfallet. Nå etterlyser familiemedlemmer bedre oppfølging.

Les fleire saker Informasjon til deg som har deltatt i Forskningsprosjektet

 

Kontakt oss:

bilde av Kristine Berg Titlestad

Kristine Berg Titlestad

Prosjektleder

bilde av Lillian Bruland Selseng

Lillian Bruland Selseng

Prosjektleder

END-prosjektet er støttet av:

Andre samarbeidspartnarar:

Ivareta, Kirkens Bymisjon, Fransiscushjelpen og Oslo kommune.