Prosjektdeltakarar i END

Ei oversikt over dei som deltek i END prosjektet.

Trykk på namnet for å lese meir.

Prosjektleiar

bilde av Kari Dyregrov

Kari Dyregrov

Professor

Deltakarar

bilde av Lillian Bruland Selseng

Lillian Bruland Selseng

Førsteamanuensis

bilde av Lennart Lorås

Lennart Lorås

Professor

bilde av Monika Alvestad Reime

Monika Alvestad Reime

Førsteamanuensis

bilde av Sari Kaarina Lindeman

Sari Kaarina Lindeman

Høgskulelektor

bilde av Svanaug Fjær

Svanaug Fjær

Instituttleiar

bilde av Aina Helen Løberg

Aina Helen Løberg

Høgskulelektor