END-prosjektet i media

Eit utval av artiklar, nyhetssakar, kronikkar og presentasjonar der deltakare frå END-prosjektet skriv eller uttalar seg.

  • Barn som har mistet et nært familiemedlem på grunn av narkotika synes i mange tilfeller å ikke ha fått nødvendig hjelp, sier doktorgradstipendiat Øyvind Reehorst Kalsås.

    Få barn som har mistet et nært familiemedlem på grunn av narkotika får oppfølging i etterkant av dødsfallet. Nå etterlyser familiemedlemmer bedre oppfølging.

  • Det er store forskjeller mellom kommunale psykososiale kriseteam når det gjelder hvor godt de følger opp etterlatte etter brå og uventede dødsfall. Noen steder er innsatsen dugnadspreget og dette kan føre til at sårbare grupper, som etterlatte etter narkotikadødsfall, går under radaren.

  • Mange bruker begrepet pårørende, både om pårørende og om etterlatte etter narkotikadødsfall. En tydeliggjøring av at vi snakker om to ulike grupper mennesker med ulike behov, er helt nødvendig for å gi riktig hjelp og støtte.

2022

2021

2020

2019

2018

2017