Artiklar og formidling frå END-prosjektet

Eit utval av artiklar, nyhetssakar, kronikkar og presentasjonar frå deltakarar i END-prosjektet.

Artiklar

  • Sorg etter narkotikarelatert død kan være svært traumatiserende og gi dårligere helse. For at etterlatte skal få bedre hjelp i akuttfasen, må dette i større grad anerkjennes, også i hjelpeapparatet.

  • Barn som har mistet et nært familiemedlem på grunn av narkotika synes i mange tilfeller å ikke ha fått nødvendig hjelp, sier doktorgradstipendiat Øyvind Reehorst Kalsås.

    Få barn som har mistet et nært familiemedlem på grunn av narkotika får oppfølging i etterkant av dødsfallet. Nå etterlyser familiemedlemmer bedre oppfølging.

  • Det er store forskjeller mellom kommunale psykososiale kriseteam når det gjelder hvor godt de følger opp etterlatte etter brå og uventede dødsfall. Noen steder er innsatsen dugnadspreget og dette kan føre til at sårbare grupper, som etterlatte etter narkotikadødsfall, går under radaren.

  • Mange bruker begrepet pårørende, både om pårørende og om etterlatte etter narkotikadødsfall. En tydeliggjøring av at vi snakker om to ulike grupper mennesker med ulike behov, er helt nødvendig for å gi riktig hjelp og støtte.

  • Noen ganger kan traumatiske hendelser også gi grobunn for vekst og personlig utvikling. I en ny studie har END- prosjektet undersøkt positive endringer hos etterlatte ved narkotikadødsfall. Kunnskap om slike positive endringer kan blant annet være nyttig for tjenesteytere når de skal hjelpe etterlatte å leve videre med tapet.

  • En ny studie fra END- prosjektet viser at det ikke finnes forskning på hvilken erfaring ansatte i hjelpeapparatet har med å gi hjelp til etterlatte ved narkotikarelatert død.

  • Etterlatte ved narkotikarelatert død opplever selvmordstanker, selvstigmatisering og forlenget sorg. Det viser en ny studie i END-prosjektet av Kristine Berg Titlestad og Kari Dyregrov.

Nyhetsartiklar og kronikkar

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Anna formidling