HVL-konferansen

HVL-konferansen ble gjennomført 24. april 2024. Tema var høyere utdanning i framtiden – kunstig intelligens.

Program 

 • 12.15: Velkommen med rektor Gunnar Yttri, samtale mellom prorektor for utdanning Anne-Grethe Naustdal og studentleder Henrik Haug 
 • 12.30: Intro til KI-landskapet, ved førsteamanunensis Alexander Lundervold
 • Pause
 • 13.30: Hva er KI?, ved Steffen Mæland
 • 13.50: Innovasjon og endring i utdanning og næringsliv, med stipendiat Emil Lindfors
 • 14.10: Innlegg fra ulike miljø ved HVL
 • 14.45: Pause
 • 15.00: Studentperspektiver med Andrea Grutle og Jobjørn Røkenes Myren
 • 15.15: Paneldebatt/samtale

  Ledes av Jobjørn Myren fra Studenttinget
  Deltakere: Josefine Franck-Ring (student), Wiggo Hustad (avdelingsleder for organisasjonsutvikling og digitalisering ved HVL), Alexander S. Lundervold (førsteamanuensis ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag), Anne-Grethe Naustdal (prorektor for utdanning ved HVL), Sverre Simen Hov (næringspolitisk rådgiver i Bergen næringsråd)

 • 16.00: Avslutning med  assisterende instituttleder Therese Sjursen.

Se program fra tidligere konferanser 

HVL-konferansen 2022 HVL-konferansen 2021