HVL-konferansen

HVL-konferansen er høgskulens årlige konferanse med tematikk som aktualiserer viktige samfunnsutfordringer.

Konferansen ble arrangert for første gang 25-26.oktober 2021.

Mer informasjon om HVL-konferansen 2022 kommer.


Rådgivar
Høgskulen på Vestlandet