Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning - NABU Nettverkskonferanse 2024

Tid: 30.-31. oktober 2024
Sted: Høgskulen på Vestlandet, campus Kronstad, Bergen

Hold av datoene. Påmelding åpner 1. august

 

Velkommen til NABUs nettverkskonferanse 2024 i Bergen. Årets konferanse setter søkelys på hvordan vi kan forstå og forske på bærekraftutdanning, inkludert åpne og skjulte spenninger i forskningsfeltet. 

Hovedforedragene blir ved:

bilde av Dr Sean Blenkinsop

Dr Sean Blenkinsop

Professor, Faculty of Education Co-Director, Imaginative Education Research Group (IERG)

bilde av Alicja Renata Sadownik

Alicja Renata Sadownik

Førsteamanuensis

 

Det øvrige programmet består av parallellsesjoner og symposier med innsendte bidrag. 

Viktige frister

Viktige frister:

  • Innsending av abstrakt 31. august
  • Tilbakemelding på abstrakt 14. september
  • Påmeldingsfrist 1. oktober

Call for papers

Hva er bærekraftutdanning? Å forske med åpenbare og skjulte spenninger 

Nordisk forskning på bærekraftutdanning kan grovt deles inn i to hovedretninger. Den ene er orientert omkring utvikling av kompetanse (eller kunnskap, holdninger, ferdigheter), ofte utkrystallisert som «bærekraftkompetanser» (Sjöström & Tyson, 2022) eller «handlingskompetanse» (Jensen & Schnack, 1997). Kompetansebegrepet kan videre operasjonaliseres i ulike modeller for medborgerskap, danning etc. og som mer eller mindre målbare faktorer hos individer (elever og lærere). Perspektivet har også didaktiske implikasjoner som undervisningsmåter, arbeidsformer, spørsmål om vurdering med mer.  

Den andre hovedretningen er systemorientert, og setter utdanningens organisering i fokus. Grunntanken er at måten den formelle utdanningen er organisert i dagens ikke-bærekraftige samfunn gjenspeiler og reproduserer de samme problemene som bærekraftundervisningen retter seg inn mot å håndtere (se f.eks. Sterling, 2001). Gitt dagens store utfordringer vil det her ikke være tilstrekkelig å lære ‘om’ eller ‘for’ bærekraft – i tillegg må utdanningen selv være organisert ‘som bærekraftig’. Ulike betegnelser for dette perspektivet er helskoleperspektiv, transformativ utdanning, bærekraftutdanning, radikal økopedagogikk mv. 

Norsk barnehageforskning har mange eksempler på denne type systemisk, organisatorisk tilnærming til bærekraftig utdanning. I den offentlige skolen – og spesielt høyere utdanning – er eksemplene færre og hindringene for en helhetlig tilnærming flere. En hindring er måten fagdisipliner tradisjonelt har organisert seg i såkalte siloer. En annen hindring, eller innebygd spenning, kan ses mellom disiplinfaglige og tverrfaglige tilnærminger til bærekraft, noe som også speiles i selve bærekraftbegrepet. 

Så hvordan kan man forske på bærekraft og utdanning, med alle sine innebygde spenninger, og samtidig bidra til en mer bærekraftig utdanningspraksis?

Referanser: 

Jensen, B. B., & Schnack, K. (1997). The Action Competence Approach in Environmental Education. Environmental Education Research, 3(2), 163–178. 

Sjöström, J. & Tyson, R. (2022). Didaktik för lärande och bildning. Liber.

Sterling, S. (2001). Sustainable education: re-visioning learning and change. Green Books.

Alle interesserte er velkommen til å sende inn abstrakt som tar for seg disse, eller andre spørsmål med relevans for forskning på bærekraft og utdanning. Vi oppfordrer til å ta i bruk ulike formater som verksted, drama, utendørs erfaringer mv. Abstraktet skal være på 250-300 ord.

Send inn abstraktet ditt til: NABU2024@hvl.no, innen 31. august.

Spørsmål? Ta kontakt med ingerid.straume@hvl.no

Overnatting og middag

Zander K Hotel

Om hotellet - Zander K Hotel

Vi har reservert et begrenset antall rom for individuell bestilling og betaling på hotel Zander K Zander Kaaes gate 8, 5015 Bergen, til følgende avtalepris:

Enkeltrom med frokost               kr 950,-

Dobbeltrom med frokost           kr 1250,-

Bestilling av rom til avtalepris må skje innen 20. september enten på epost eller telefon til:

resepsjon@zanderk.no

(+47) 55362041 eller (+47) 55362045

Bestillingsnr. 248490 må oppgis. Betaling gjøres med kort på hotellet før avreise. 

Interessert i å overnatte privat?

Kontakt Kjellrun Hiis Hauge kjellrun.hiis.hauge@hvl.no

Konferansemiddag 30. oktober

Det blir påmelding til felles middag på egen regning. Mer info kommer.

Praktisk informasjon

Konferansen er gratis

Lunsj (vegetar), kaffe og enkel pausemat begge dager dekkes av konferansen.

Middag blir felles, men for egen regning.

Slik kommer du deg til Campus Kronstad

Vi oppfordrer deltakerne til å bruke kollektivtransport.

Bergen

Besøk gjerne Visit Bergen sine nettsider for tips til hva som skjer i Bergen, og tips til hva man kan gjøre om du har litt ekstra tid når du er her: https://www.visitbergen.com/ 

For innmelding og andre spørsmål om NABU, se https://nabu.no/

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss i komiteen:

 

Praktiske spørsmål:

bilde av Gunn Berge

Gunn Berge

Rådgivar