Praksisseminaret 4. februar 2020

Den 4. februar 2020 arrangerte Praksisprosjektet eit prakssiseminar for tilsette og studenttillitsvalde ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, og samarbeidspartnarar innan praksisfeltet.

Presentasjonar

Ingvild Andersen Helseth, NOKUT

Mildrid Haugland

Unni Vågstøl

Sissel Johansson Brenna

Speed-presentasjonar 

Terje Årsvoll Olsen

Hege Aarlie

Program 4. februar 2020

 • 09.00
  09.15
  Praktisk informasjon og velkommen
 • 09.15
  09.45
  Praksisstudier ved helse- og sosialfagutdanningen

  • Hva innebærer det at praksisstudiene skal være relevant for morgendagens utfordringer?
  • Hva innebærer praksisstudier av høy kvalitet?

 • 09.45
  10.45
  Operasjon bachelorpraksis FHS

  Presentasjon av Operasjon bachelorpraksis FHS:
  Overordna prosjekt og delprosjektene «Praksislæring» og «Tverrprofesjonell praksis»

 • 10.45
  11.00
  Pause
 • 11.00
  11.45
  Speed-presentasjoner

Klikk for å se foredragsholdere

Nytenkende praksismodeller:

 • Ingrid Voll, Institutt for velferd og deltaking, og Marith Hildal, NAV Årstad sosialtjeneste: «Samarbeid innen arbeidsinkludering og arbeidslivskunnskap»
 • Hilde Nesse, HUS: «Poliklinikken må utnyttes som praksisarena for sykepleierstudenter»
 • Unni Vågstøl, Institutt for helse og funksjon: «Samarbeidslæring på kryss av språkgrenser. HUS, HiB og Duke»

Ulike forhold ved praksisstudiene:

 • Helga Karin Kvalevaag, Helse Fonna: «Samarbeidslæring i praksis»
 • Karen Johanne Ugland Vae, Institutt for helse- og omsorgsvitskap: «Verktøy for vurdering av læringsutbytte i praksis-studie»
 • Hilde Kristin Tveit, fakultetsadministrasjonen: «Vurdering i praksisstudier»

TPS/TVEPS:

 • Unni Uren Aasen, Institutt for velferd og deltaking: «Tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksis for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie ved Campus Sogndal; Hvordan kan de erfaringene tas inn i nye studieplaner?»
 • Irene Aasen Andersen, Institutt for helse- og omsorgsvitskap: «TPS i sykehuspraksis (medisin, sykepleie og utvidelse med fysioterapi, ergoterapi, radiografi, bioingeniør) i Førde og Lærdal.Betydningen av praksisstedenes eierforhold til TPS i praksis.»

 • 11.45
  12.00
  Kompetanseportalen
 • 12.00
  13.00
  Lunsj med speed-dating ( posterpresentasjoner)
 • 13,00
  13.40
  Presentasjon av delprosjektene «E-praksis» og «Internasjonal praksis»
 • 13.45
  14.15
  Speed-presentasjoner

Klikk for å se foredragsholdere

Digitale hjelpemidler:

 • Gry Sjøholt, Institutt for kjemi og sikkerhet: «Bruk av digitale hjelpemiddel for å forberede studentene til praksis»
 • Bente Kvilhaugsvik, Institutt for helse- og omsorgsvitskap: «Sykepleierstudenter får praksisveiledning i virtuelle møter» 

Internasjonalisering:

 • Hellen Dahl, Institutt for helse- og omsorgsvitskap: «How can studying abroad nurture nurse students' intelligent kindness?» 
 • Eli Eikefjord, Institutt for helse og funksjon: «Radiografmodellen for utveksling» 

Nytenkende praksismodeller:

 • John Wriggelsworth og Inta Tove Gundersen Taranrød, Institutt for helse og funksjon: «Brobygging mellom skole og praksis gjennom implementering av læringssituasjoner i alle tre studieår» 

 • 14.15
  15.15
  Paneldebatt

  Fem minutter innlegg og med mulighet til kommentering. Anne-Grethe Naustdal leder debatten.

 • 15.15
  15.30
  Avslutning og veien videre