Teaching and learning about indices and their application in society

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, AL-Seksjon for matematikk fagdidaktikk - Bergen

Prosjektperiode

September 2015 - August 2018