Førsteamanuensis

Meinrad Pohl

Arbeids- og kompetanseområde

Fagfelt: Historie og Økonomi.

Arbeidskompetanse:

- førindustriell ressursutvinning og -handel

- førindustriell handelsteori og -politikk

- handel og utvikling i historisk perspektiv

- transkripsjon og oversettelse av håndskrifter på latin og tysk

- materialkultur i middelalder og tidlig moderne tid

Underviser i

 • Middelalderhistorie
 • Tidlig moderne historie
 • Samfunnsøkonomi
 • Regning som grunnleggende ferdighet (samfunnsfag)

Forskar på

 • Førindustriell økonomisk historie (handelsteori, handelspolitikk)
 • Handel med ressurser i middelalder og tidlig moderne tid
 • Materialkultur

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Riktig kvern for riktig korn?- Eksperimentel arkeologi og citizen science

  Pohl, Meinrad (2021)
 • Byen blir til (Leseplaneten 1/2020)

  Pohl, Meinrad (2020)
 • Über Umwege in die mittelalterlichen Steinbrüche der Osteifel.

  Pohl, Meinrad (2020)
 • Provenienzbestimmung von Tuffstein in mittelalterlichen Bauten an Rhein und Nordsee

  Pohl, Meinrad, Geisweid (+), Jutta (2019)
 • Reformation before 1537? Transition of ecclesiastical property in Norway into the hands of the nobility.

  Baug, Irene, Pohl, Meinrad (2018)