Utskrift

Høgskolen sitt system for kopiering, skanning og utskrift av dokumenter for studenter er basert på studentkort og kortlesere på hver skriver.

Nye studenter som mangler studentkort, kan logge seg på skriverne med brukernavn og passord på samme måte som i oppskriften under.

Førstegangs pålogging (aktivere kort)

Studenter på campus Bergen, Haugesund og Stord:

 1. Det kommer opp en melding som sier «Unknown User» og så en melding «Login to register card».
 2. Du trenger ikke å fylle inn PIN- og PUK-kode. Trykk «Avbryt» når det kommer opp.
 3. Klikk på «Username» og skriv inn brukernavnet ditt.
 4. Klikk på «Password» og skriv inn passordet.
 5. Klikk på «OK».

Studenter på campus Sogndal og Førde:

 1. Finn en multifunksjonsskriver og hold kortet over kortleseren.
 2. Skriv inn studentnummer der det står Username og trykk «OK».
 3. Skriv inn passordet ditt og trykk «OK».

Fyll opp kortet ditt

Gå til https://print.hvl.no og logg på med studentnummer og pin-kode (den koden du bruker på Studentweb). Her kan du når som helst se hvor mye du har brukt, og fylle på kontoen.

Priser:

 • A4 sort-hvitt 0,75
 • A3 sort-hvitt 1,50
 • A4 farge 1,50
 • A3 farge 3,00
 • Tosidig utskrift/kopi - 25%
 • Skanning er gratis

OBS: Sørg for å bruke opp pengene på kortet før du er ferdig med studiet. Vi har dessverre ikke mulighet for å refundere gjenstående beløp. Kontoen blir sperret når du har fullført studiet ditt ved HVL.

Hvordan bruke skriverne

Før du skriver ut eller kopierer, bør du kontrollere at det er papir i skriveren. Hvis du skriver ut på en skriver som er tom for papir, vil utskriften bli skrevet ut når det blir fylt på papir.

Utskrift fra trådløst nett

Gå til http://utskrift.hvl.no for utskrift via web, e-post eller driver (det skal virke fra de fleste enheter; Android, iPhone, nettbrett, PC, Mac etc.). Logg på med studentnummer og passord.

Ved utskrift fra noen mobiltelefoner og nettbrett virker «email print» best. Lenken er tilgjengelig når du er tilkoblet det trådløse nettet «Eduroam» på HVL.

Utskrift fra HVL-PC

 1. Logg på en av skolens datamaskiner med ditt brukernavn og passord.
 2. Velg skriveren «FollowMe Ricoh - sort» for svart/hvit utskrift, eller «FollowMe Ricoh - farge» for fargeutskrift. Studenter i Sogndal og Førde velger den skriveren som kommer opp.
 3. Gå til en skriver med kortleser.
 4. Bruk studentkortet til å logge på skriveren. Ved første gangs bruk eller hvis du har fått nytt kort må du i tillegg logge på med brukernavn og passord (se oppskrift for førstegangs pålogging over).
 5. Skriv ut ved å trykke på knappen «Pull Print».

Kopiering

 1. Gå til en multifunksjonsskriver med kortleser.
 2. Bruk studentkortet til å logge på skriveren. Ved første gangs bruk eller dersom du har fått nytt kort må du i tillegg logge på med brukernavn og passord (se oppskrift for førstegangs pålogging over).
 3. Trykk på knappen «Kopi».
 4. Legg det du vil kopiere på glassplaten eller i materen øverst på skriveren.
 5. Velg de innstillingene du ønsker for kopiering.
 6. Start kopieringen.

Skanning

 1. Gå til en multifunksjonsskriver med kortleser.
 2. Bruk studentkortet til å logge på skriveren. Ved første gangs bruk eller dersom du har fått nytt kort må du i tillegg logge på med brukernavn og passord (se oppskrift for førstegangs pålogging over).
 3. Trykk på knappen e-post.
 4. Legg det du vil skanne på glassplaten eller i materen øverst på skriveren.
 5. Velg de innstillingene du ønsker for skanning og skriv inn din HVL e-postadresse.
 6. Start skanningen.
 7. Det du har skannet vil bli sendt til din e-postadresse.

Logge av

Trykk logg-av-knappen i displayet, eller hold kortet ditt mot kortleseren en gang til. Hvis du glemmer å logge deg av, vil du bli logget av automatisk etter ca. 1 minutt.

Brukerstøtte

Dersom du får problemer er Servicetorget eller IT-hjelpen klar til å svare på spørsmål. Gi oss gjerne beskjed hvis det skulle være tomt for papir eller toner i en skriver, eller dersom du har sperret kontoen din og ønsker å åpne den igjen.

Studenter i Bergen:

Kontakt IT-hjelpen eller Servicetorget.
Du kan også få IT-hjelp på e-post it-hjelp@hvl.no og telefon 55 58 58 88.

Studenter i Førde:

Kontakt IT-hjelp

Studenter på Stord og i Haugesund:

Kontakt IT-hjelpen på din campus.
Du kan også få IT-hjelp på e-post it-hjelp@hvl.no og telefon 55 58 58 88

Studenter i Sogndal:

Kontakt IT-hjelp