Studentassistent som ikkje er tilknytta fakultet

Vil du ha ein relevant jobb ved sidan av studia?