Utveksling: Kunst og håndverk

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Hvor kan du reise?

Australia: Griffith University
Danmark: University College Copenhagen
Portugal: Polytechnic Institute of Porto


Professor
Institutt for kunstfag