Studentlag ved HVL

I studietida kan du engasjere deg i ein lang rekkje aktivitetar av og for studentar.

I tillegg til studentdemokratiet med Studenttinget og fagutval, har HVL-studentar òg mange linjeforeninger og lag for m.a. friluftsliv, idrett, leik og moro.

Sjekk ut kva du kan engasjere deg i på dei ulike campusane: