Barnehagelærarutdanning

Bachelor, hausten 2019

Som barnehagelærar møter du nysgjerrige barn med mykje på hjartet. Du får bidra til utviklinga deira med kunnskap, omsorg og eit utviklande miljø i kvardagen.

Til ny informasjon om denne utdanninga.