En kvinne hjelper et barnehagebarn.

Barnehagelærer | arbeidsplassbasert

Bachelor

Barnehagelærarutdanning er både en profesjonsutdanning, og en  lederutdanning. Her lærer du om ledelse, samarbeid med barn, medarbeidere og foreldre, samt hvordan du kan arbeide for å øke kvaliteten i barnehagetilbudet. I tillegg vektlegger studiet arbeid med styringsdokument og teori forankret i barns læring, lek og utvikling.

Gol

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  I henhold til avtalen med Utdanningsdirektoratet vil søkere med arbeidsplass i Akershus, Buskerud, Østfold, Oslo og Rogaland. Ved ledig kapasitet kan det tas opp inntil fem kvalifiserte søkere utenfor prioritert område.

  OBS: 
  dokumentasjon av arbeidsforhold må lastes opp i Søknadsweb under Mine dokumenter
  Skjema for dokumentasjon (nynorsk)
  Skjema for dokumentasjon (bokmål) 

   

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor velge barnehagelærerutdanningen?

  Som barnehagelærer har du lederansvar for barn, barnegrupper og ansatte. I tillegg samarbeider du tett med foreldre, og i perioder med andre instanser. Her får du bruk for alt du lærer i utdanningen, både på faglig og personlig plan.

  Barnehagelæreryrket er krevende, men også variert og spennende. Selv om du har mange samarbeidspartnere som barnehagelærer, er det først og fremst barna som står i sentrum. Ikke minst gir barna yrket «krydder og farge», og sørger for at ingen dager er like.

   

  Praksis i barnehage 

  Du har praksis hvert år hele studiet - 100 dager totalt. Det er Høgskulen som finner praksisplass til deg og du får praksisplass i nærheten av der du bor så sant det er godkjent praksisbarnehage i ditt område. Det er ikke sikkert at praksis kan gjennomføres i egen kommune, i så fall skaffer vi en praksisplass så nærme hjemmet som mulig. 

  Du må beregne permisjon fra jobb alle de fire årene du studerer, både i tilknyting til studier, samlinger og praksis.

  Praksis første og tredje studieår må gjennomføres i en ekstern barnehage der du som student ikke er kjent fra før. Praksis andre og fjerde året kan gjennomføres i egen barnehage under forutsetning av at det er barnehagelærere med tilstrekkeleg veiledningskompetanse.

  Studiet er arbeidsplassbasert. Det betyr at Høgskulen på Vestlandet inngår avtale både med student og barnehageeier om praksis for hele studieforløpet. Dette for best mulig å sikre den faglige kvaliteten og læringsutbyttet til studenten gjennom hele studieløpet.

  Her finner du mer informasjon om praksis.

  Smilande studentar oppstilt på rekke. Foran inngangen til campus Stord.

  Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

  Les mer

  Videre studier etter fullført utdanning

  Etter fullført bachelor i barnehagelærer kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

  Du kan også studere videre på ulike mastergradsstudier nasjonalt eller internasjonalt.

   

  Vanlige spørsmål og svar

  Hvor skal undervisningen være?

  Studenter som starter på studiet høsten 2024, skal ha samlinger på Gol.

  Når skal det være samlinger?

  Det blir tre fysiske samlinger per semester. Samlingene vil være på Gol. Samlingene går over tre dager – tirsdag til torsdag:

  Samlinger for kull 2024 er uke 37, 42, 47, 10, 14 og 19.

  Nettundervisningen foregår på torsdager.

  Tips og innspill til hvor jeg kan overnatte ? Har vi noen avtale om pris?

  Første studiedag når vi har oversikt over alle studentene og deres behov for overnatting, kan det være lurt å avtale at en av studentene tar kontakt med aktuelle overnattingssteder og avtaler en gunstig pris på vegne av alle de fire årene for de som eventuelt trenger dette.

  Når er praksis?

  Praksis: Uke 45, 49, 50, 4 og 5 i barnehage. Uke 15 er det skolepraksis.

  Første og tredje studieåret blir praksis gjennomført i en ekstern barnehage der HVL sitt praksisteam skaffer praksisplass til studentene. Praksis andre og fjerde studieår kan gjennomføres i egen barnehage under forutsetning av at det er barnehagelærere med tilstrekkelig erfaring og veilederkompetanse.

  Hvor mye er studieavgiften?

  Som student på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning skal du ikke betale semesteravgift. Den er betalt av Utdanningsdirektoratet.

  Hva kan jeg forvente av min barnehage, hvilket ansvar har de?

  Når en student starter på denne utdanningen inngår Høgskulen på Vestlandet og arbeidsgiver en partnarskapsavtale. Formålet med avtalen er å legge grunnlag for et forpliktende samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet og arbeidsgiver knyttet til gjennomføring av studiet.

  Avtalen legger mellom annet vekt på dette:

  • Arbeidsgiver har ansvar for å legge til rette for at studenten pedagogisk og praktisk kan fullføre studiet på en god måte.
  • HVL har det faglige ansvaret for innholdet i studiet jf. «Rammeplan for barnehagelærerutdanning» og studieprogram for arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning.

  I tillegg til å inngå partnerskapsavtale med arbeidsgiver, gjennomfører Høgskulen på Vestlandet ulike møter med barnehageeier/styrer flere ganger i løpet av de fire årene studiet varer. På denne måten sikrer vi at det blir en så tett dialog mellom barnehagene og Høgskulen på Vestlandet som mulig.

  Hvilke fag skal jeg ha første året?

  Hvordan foregår den digitale undervisningen?

  Undervisningen foregår på Zoom.

  Det er undervisning torsdager.

  Her er en lenke der du kan lese hvordan det er å være nettstudent.

  Praksis i egen barnehage

  Praksis i egen barnehage på ABLU kan fordeles slik over en uke: 3 dager hvor man kombinerer jobb og det å være student og 2 dager hvor man er ren student. HVL har ingen føringer på om praksis i egen barnehage er med eller uten lønn og må avklares i den enkelte barnehage.

  Når man er i praksis er det 5 dagers uke og en praksisdag er 6,5 time pr. dag. Om studenten er på jobb lengre enn dette, er noe dere avtaler i barnehagen.

  Når man har 2 dager i uken som ren student blir det naturlig å legge veiledning, observasjon og andre studentrelaterte oppgaver disse dagene, mens pedagogiske opplegg som del av praksisoppgavene kan gjennomføres på dager hvor man både er på jobb og er student. Hvordan dette skal organiseres avtales når student og barnehage lager praksisplan før praksis.

  Finnes det støtteordninger?

  Statsforvalterne i Oslo og Viken og Rogaland har de siste årene hatt stipendordning for blant annet studenter som går på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Du kan lese mer om ordningene fra tidligere år hos den enkelte statsforvalter:

  Statsforvalteren anbefaler alle barnehageeiere, styrere, pedagoger, barnehagemynde og andre aktører i barnehagesektoren å abonnere på nyhetsvarsel fra deres nettside:

  Abonnenter får varsel på e-post når Statsforvalteren publiserer informasjon om ulike tilskudd, kompetanseordninger, konferanser, rapporteringer og annen informasjon som gjelder barnehage og opplæring.

  Hvordan registrerer jeg meg?

  Registrering skjer elektronisk. Du vil få en melding på mobil den dagen du starter studiet, med informasjon om registrering.  

  Når kommer jeg meg inn på Canvas (læringsplattform)?

  Du må være undervisningsmeldt for å kunne få tilgang til Canvas. Det er viktig at du semesterregistrerer deg og godkjenner utdanningsplanen din i god tid før oppstart. 

  Canvas er en læringsplattform, her vil du finne all informasjon fra oss. I Canvas er det flere rom. Et rom for Barns utvikling, lek og læring (BULL) med informasjon, et rom for Språk, tekst og matematikk (STM) med informasjon. I de forskjellige rommene vil du finne kunngjøringer, studieplan, emneplan, undervisningsplan, PowerPoint som er brukt i undervisningen, pensum osv. Her logger du deg også inn i Zoom-rommet. 

  Har du utfordringer med å koble deg til Canvas så kan du kontakte Canvas@hvl.no 

  Hvor finner jeg timeplanen?

  Timeplanen finner du i TimeEdit – Semesterplanen finner du i Canvas.

  Hvor skal jeg levere politiattest?

  Hva er realkompetanse?

  Forskrift om opptak åpner for at personer uten generell studiekompetanse kan få opptak til studium ved Høgskulen på Vestlandet.

  Realkompetanse

  • Du må være 25 år eller eldre i søkeåret
  • Du kan ikke ha generell studiekompetanse
  • Du må ha minst fem års relevant arbeidserfaring, to av disse kan erstattes av ulønna arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller lignende
  • Du må dokumentere nødvendig kunnskaper i norsk og engelsk.

  For mer informasjon om realkompetanse 

  Tabell for realkompetanse - studiespesifikke krav

  Merk at søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk på tilsvarende krav for generell studiekompetanse. Merk at Samordna opptak har gode nettsider til hva som kreves av språkkunnskaper, sjekk ditt land der. 

  Må jeg kjøpe bøker og ta med første dagen?

  Nei, første dagen er en dag med informasjon og vi skal bli kjent med hverandre. Du vil da få informasjon om pensumlister og bøker du trenger videre i studiet.

   

  Andre utdanninger du kanskje vil like