Kreative fag og læreprosesser

Master, høsten 2019

Vil du jobbe med å formidle de estetiske fagene i skolen, barnehagen eller kulturskolen? Denne masterutdanningen passer for deg som er lærer, barnehagelærer eller har en bachelor i estetiske fag eller norsk.

Du får utvikle deg innen de kreative fagene, både teoretisk og praktisk gjennom kunstnerisk produksjon.

 

Du kan velge blant fire fagprofiler:

 

 

Det kreative står også sterkt i fagprofilen Norskdidaktikk, gjennom arbeid med blant annet tekstskaping, fremføring og dramaturgi.

I masteroppgaven din velger du hovedvekt på enten fagdidaktiske problemstillinger eller kunstnerisk produksjon. Oppgaven skal ha en didaktisk refleksjon.

Fagprofilen og masteroppgaven utgjør 75 studiepoeng. De resterende 45 studiepoengene omfatter emner som vitenskapsteori og metode, kreative og estetiske læreprosesser, akademisk skriving, tekstanalyse og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Studiet kan gjennomføres på heltid (2 år), deltid (4 år), eller en kombinasjon av disse (3 år). 

Undervisningsmåter

Undervisningen er samlingsbasert, og veksler mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, utstillinger, konserter og forestillinger.

  • Som fulltidsstudent deltar du på 5 tredagerssamlinger per semester i 1. studieår. I 2. studieår er det to samlinger i hvert semester.
  • Som deltidsstudent har du 3 tredagerssamlinger per semester de to første årene. I siste studieår er det to samlinger hvert semester.

Vi samarbeider tett med forskningsmiljøene ved HVL. Som student kan du bli inkludert i forskningen både gjennom ulike undervisningsopplegg, og i enkelte tilfeller i arbeidet med masteroppgaven.

Hva kan du jobbe med?

  • Utdanningen gir lektorkompetanse dersom du tidligere har gjennomført lærerutdanning eller PPU.
  • Utdanningen gir grunnlag for å arbeide med forskning og utviklingsarbeid.

Vil du studere mer?

Fullført masterutdanning kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudier ved nasjonale og internasjonale læresteder.

Timeplan

Oppstart 2. september kl 10.00, vrimleareal.

 

Til timeplanen. Merk at timeplanen kan bli endra. Sjekk difor timeplanen din igjen rett før studiestart.

Utveksling

Lengre utenlandsopphold kan være en godkjent del av studiet dersom det tilfredsstiller kravene i studieplanen.