Mann som jobbar med planteikningar. (illustrasjonsbilete)

Ansvarlig søker og plankonsulent

Etter- og vidareutdanning

Vil du gjøre det du kan for å få dine byggesaker raskere igjennom? Vil du lykkes med søknaden eller planforslaget ditt? Vil du bidra til effektiv saksbehandling i kommunen du er ansatt i eller bor i? Da er dette studiet noe for deg.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Om å søke opptak
  Trykk knappen «Søk studieplass» eller gå inn via søknadsweb. Vel rad for «Videreutdanning og halvtårsstudium». Du finner studiet under .Videreutdanning høst 2023. Trykk legg til før du sender søknaden.

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere Ansvarlig søker og plankonsulen?

  Hvert år sender norske kommuner mange byggesaker i retur fordi søknadane er for dårlige. Noen saker kommer ikke en gang til behandling før de er sendt inn både to og tre ganger. Halvparten av plansakene blir møtt med innvendinger, mange fordi de er mangelfulle. Søknadsprosessene og regelverket er komplekst, og det er behov for økt kompetanse både hos ansvarlig søker og hos saksbehandler.

  Hva lærer du?

  Studiet er et praktisk orientert studium for ansvarlig søker og plankonsulent etter Plan- og bygningsloven. Hovedvekten vil bli lagt på kravene som blir stilt til ansvarlig søker/plankonsulent, og at deltakerne skal tilegne seg praktiske ferdigheter og forståelse for samhandlingen mellom aktørene.

  Bestått kurs sammen med annen nødvendig kompetanse, gir godkjenning som ansvarlig søker i byggesaker. Videre gir kurset sammen med annen kompetanse grunnlag for å opptre som fagkyndig/plankonsulent i plansaker.

  Du finner mer informasjon om innhold i emneplanen.

  Hvordan er studiet bygd opp?

  1. samling er et to-dagers digitalt kurs i regi av Tekna - se mer informasjon og meld deg på dette på Tekna sin side

  2. og 3. samling foregår digitalt i regi av Høgskolen på Vestlandet, og gir 10 studiepoeng. Det er en forutsetning for opptak at du har gjennomført Tekna-kurset. Søk opptak ved å følge fremgangsmåten i høyre marg.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Tre kurssamlinger på to dager hver, med to innleveringsoppgaver mellom samlingene.

  Forelesninger rundt sentrale temaer og analyse gjennom gruppearbeid, diskusjonsgrupper og innleveringsoppgaver.

  Samlingsdatoer

  Datoer for samlinger i 2023/24:
  1. samling: 7.-8. september 2023 (i regi av Tekna, nettbasert) 
  2. samling*: 2.-3. november 2023 (nettbasert) 
  3. samling*: 18.-19. januar 2024 (nettbasert)

  * Deltakelse på samling 2 og 3 forutsetter fullført samling 1 (Tekna-kurset), samt opptak til HVL 

  Anbefalt forkunnskap

  .

  Pensum

  Informasjon om pensum kommer.

  Viktig informasjon om studieavgift

  Kursavgiften vil bli redusert med kr. 10.100,- for de som har fullført første samling i samarbeid med Tekna.

  Merk: Studium med studieavgift har ekstra krav og vilkår knytt til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglane for studium med studieavgift.

  Eksamensform

  Deleksamen med en semesteroppgave og muntlig eksamen. Begge deler må være bestått for å få en karakter i emnet.

  Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for gjennomføring av kurset

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs