Prosjektledelse

Etter- og vidareutdanning

Studiet gir deg grundig kjennskap til sentrale kunnskapsområder innen prosjektfaget.

Studiet er modulbasert. Studieaktiviteter, case og oppgaver i hver modul gjør deg i stand til å bruke kunnskap, metoder og verktøy til å utvikle ferdigheter som er avgjørende for å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere et prosjekt på en forsvarlig måte.

Prosjektledelse (Project Management) er basert på videreutdanning utviklet av Chifley Business School i Australia, og gjort tilgjengeleg for Addisco gjennom en lisensavtale. Addisco er eiet av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT).

Studiet består av følgende hovedtema:

 • Grunnleggende innføring i prosjekt som arbeidsform, prosjektbegrepet og ulike prosjekttyper, suksessfaktorer og snublesteiner, etablering og bruk av prosjektmodeller. Innføring i sentrale kunnskapsområder og prosesser knyttet til ledelse av et prosjekt.
 • Prosjektinitiering, definisjon og håndtering av prosjektomfang. Målformuleringsprosessen.
 • Analyse av prosjektet sine omgivelser og interessentanalyse.
 • Organisering av prosjekt i virksomheten og organisering av prosjektvirksomhet.
 • Styring av prosjekt.
 • Utarbeiding, gjennomføring og oppfølging av prosjektplaner og budsjett. Metoder og verktøy.
 • Fastlegging og håndtering av kvalitet i et prosjekt.
 • Administrere prosjektet sine personalressurser, kommunikasjon og informasjonsgang.
 • Definere og håndtere uvisse i prosjekt.
 • Administrere innkjøp og innkjøp i prosjektsamanheng.
 • Integrasjon av alle prosjektprosesser.

Studiet støtter den internasjonalt anerkjente prosjektstandarden PMBOK (R) Guide fra Project Management Institute (PMI) og suppleres med oppdatert fagstoff fra norsk prosjektlitteratur.

Timeplan

Tre helgesamlinger. Fredager kl. 16.15-20.00, lørdager kl. 9.00-17.00, søndager kl. 9.00-14.00

Våren 2023:

 • 1. samling: 27. -29. januar
 • 2. samling: 10.- 12. mars
 • 3. samling: 14.- 16. april