Kvinne sitter foran pc-skjerm. På pc-skjerm er det et Gantt-diagram.

Prosjektledelse

Etter- og vidareutdanning

Prosjektledelse handler om å håndtere tid, ressurser og aktiviteter på en måte som sikrer at et prosjekt fullføres i tide. Gjennom vårt prosjektlederkurs vil du derfor lære teknikker, metoder og verktøy for styring av prosjekt. Dette innebærer blant annet utarbeiding, gjennomføring og oppfølging av prosjektplaner og budsjett.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Hvorfor studere Prosjektledelse ved HVL?

  Alle prosjekt innebærer en viss grad av usikkerhet. Ved å studere prosjektledelse får du kompetanse som gjør deg i stand til å identifisere risiko tidligere, vurdere konsekvenser og utvikle strategier for å håndtere dem. Dette reduserer sannsynligheten for negative overraskelser eller i verste fall prosjektsvikt.

  Hva lærer du?

  I løpet av studiet vil du lære om: 

  • Grunnleggende innføring i prosjekt som arbeidsform, prosjektbegrepet og ulike prosjekttyper, suksessfaktorer og snublesteiner, etablering og bruk av prosjektmodeller. Innføring i sentrale kunnskapsområder og prosesser knyttet til ledelse av et prosjekt.
  • Prosjektinitiering, definisjon og håndtering av prosjektomfang. Målformuleringsprosessen.
  • Analyse av prosjektet sine omgivelser og interessentanalyse.
  • Organisering av prosjekt i virksomheten og organisering av prosjektvirksomhet.
  • Styring av prosjekt.
  • Utarbeiding, gjennomføring og oppfølging av prosjektplaner og budsjett. Metoder og verktøy.
  • Fastlegging og håndtering av kvalitet i et prosjekt.
  • Administrere prosjektet sine personalressurser, kommunikasjon og informasjonsgang.
  • Definere og håndtere uvisse i prosjekt.
  • Administrere innkjøp og innkjøp i prosjektsamanheng.
  • Integrasjon av alle prosjektprosesser.

  Studiet støtter den internasjonalt anerkjente prosjektstandarden PMBOK (R) Guide fra Project Management Institute (PMI) og suppleres med oppdatert fagstoff fra norsk prosjektlitteratur.

  Les mer i emneplanen om hva du lærer

  Målgruppe

  Dette studiet passer for deg som jobber prosjektbasert eller ønsker å lede prosjekter på din arbeidsplass i fremtiden. 

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, deltakerpresentasjoner, diskusjoner og praktiske øvelser. Kurset er basert på fire helgesamlinger, kombinert med bruk av læringsportal.

  Studiet er modulbasert. Studieaktiviteter, case og oppgaver i hver modul gjør deg i stand til å bruke kunnskap, metoder og verktøy til å utvikle ferdigheter som er avgjørende for å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere et prosjekt på en forsvarlig måte.

  Prosjektledelse (Project Management) er basert på videreutdanning utviklet av Chifley Business School i Australia, og gjort tilgjengeleg for Addisco gjennom en lisensavtale. Addisco er eiet av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT).

  Samlingsdatoer

  Det blir tre helgesamlinger ved campus Bergen våren 2024:

  • 1. samling: 26. - 28. januar
  • 2. samling: 8. - 10. mars
  • 3. samling: 12. - 14. april

  Tidspunkt for den enkelte samling:

  • Fredager kl. 16:00 – 20:00
  • Lørdager kl. 09:00 – 17:00 (med èn times lunsj midt på dagen)
  • Søndager kl. 09:00 – 14:00

  Du som student vil få servert et enkelt måltid fredag før kursstart, og lunsj lørdag og søndag. 

  Det er obligatorisk tilstedeværelse og fraværsgrensen ligger på 20%

  Anbefalt forkunnskap

  Det er ingen krav til forkunnskaper, kun generell studiekompetanse. 

   

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter.

  Eksamensform

  Deleksamen med en prosjektoppgave og en hjemmeeksamen.

  Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Prosjektoppgaven utgjør 60% av endelig karakter og hjemmeeksamen utgjør 40% av endelig karakter.

  Studieavgift og betaling

  Kursavgifta inkluderer bøker, samt enkelt servering fredagar og lunsj lørdagar og søndagar på samlingane.
   

  NB: Medlemmar av FLT som omfattas av etter- og vidareutdanningsordninga der, får dekka alle utgifter. Desse søkjer direkte til FLT. 

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs