Illustrasjon av diverse digitale symboler i en sirkel plassert på et bilde av et typisk kontor.

Digital kommunikasjon og markedsføring

Etter- og vidareutdanning

Har du behov for mer faglig tyngde innenfor kommunikasjon og markedsføring? Dette faget er for deg som ønsker å utvide din digitale verktøykasse innenfor et fagområde i rask endring.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Trykk knappen «Søk studieplass» eller gå inn via søknadsweb. Velg rad for «Videreutdanning og halvårsstudium». Etterpå velger du fra listen «Videreutdanning vår 2024». Velg emnet du vil søke, trykk "legg til" og send søknad. 

  Opptakskrav

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere digital kommunikasjon og markedsføring?

  For å lykkes med kommunikasjon og markedsføring kreves det ofte en kombinasjon av teoretisk innsikt og praktiske ferdigheter.

  I dette faget vil du derfor få kunnskap om teoriene, informasjonen og vurderingene som ligger til grunn når organisasjoner utformer sine kommunikasjons- og markedsføringsstrategier.

  Du vil også opparbeide deg praktiske ferdigheter i å analysere kommunikasjonskanaler samt bruke modeller og verktøy for å planlegge og gjennomføre ulike kommunikasjons- og markedsføringsaktiviteter.

  Hva lærer du ved å ta kurs i digital kommunikasjon og markedsføring?

  Gjennom kurset vil du bli presentert for ny og aktuell forskning om sentrale tema, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder. Etter å ha gjennomført kurset vil du kunne:

  • Analyserer markedet og kommunikasjonskanaler
  • Finne målgrupper og lære hvordan man posisjonerer seg
  • Planlegge, organisere og kontrollere markedsføring og kommunikasjon
  • Tilpasse og benytte ulike konkurransevirkemiddel
  • Reflektere selvstendig rundt etiske, miljømessige og juridiske utfordringer knyttet til sentrale problemstillinger i faget

  Du finner mer informasjon i emneplanen.

  Målgruppe

  Dette kurset er for deg som jobber med eller er interessert i kommunikasjon og markedsføring.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Vår undervisning består av tre helgesamlinger med forelesninger og praktiske øvingsoppgaver, supplert med nettbaserte møter.

  Samlinger

  Det blir tre helgesamlinger på campus Bergen våren 2024:

  • 1. samling: 2. - 4. februar
  • 2. samling: 15. - 17. mars
  • 3. samling: 19. - 21. april

  Tidspunkt for den enkelte samling:

  • Fredager kl. 16:00 – 20:00
  • Lørdager kl. 09:00 – 17:00 (med èn times lunsj midt på dagen)
  • Søndager kl. 09:00 – 14:00

  Du som student vil få servert et enkelt måltid fredag før kursstart, og lunsj lørdag og søndag. 

  Anbefalt forkunnskap

  Grunnleggende kunnskap innen kommunikasjon og/eller markedsføring.

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når du melder deg på kurset.

  Eksamensform

  Hjemmeeksamen over 10 dager.

  Studieavgift og betaling

  Kursavgifta inkluderer bøker, samt enkelt servering fredagar og lunsj lørdagar og søndagar på samlingane.
   

  NB: Medlemmar av FLT som omfattas av etter- og vidareutdanningsordninga der, får dekka alle utgifter. Desse søkjer direkte til FLT.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs