Student som jobber på pc

Markedsføring

Vidareutdanning på bachelornivå

I dette kurset vil du lære om filosofien bak moderne markedsføring og få konkret erfaring med virkemidler som markedsførere benytter ovenfor kunden – fra markedsmiksen og de 5 P-ene til merkevarebygging og merkevareledelse.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Hvorfor studere markedsføring?

  Markedsføring er forventningsledelse som resulterer i verdiskaping der kundene er viktige deltakere. Gjennomgående tema i kurset er derfor forventninger, verdier og kunden som verdiskaper.

  I stadig større grad skaper kundene varer og tjenester sammen med bedriften. En sentral oppgave for markedsførere, blir derfor ikke bare å se på kunden sin rolle som kjøper, men også som bruker av produktet

  I dette kurset vil du lære mer om virkemidlene som produkt, pris, påvirkning, distribusjon og merkevareledelse. Alle, både privatpersoner og bedrifter, bygger et "merke" gjennom alt en gjør. En bevisstgjøring av denne prosessen er derfor viktig uansett om en ser på seg selv som en merkevareleverandør eller ikke.

  Hva lærer du?

  Du får generell kompetanse som gjør deg best mulig i stand til å jobbe markedsrettet og tenke markedsorientering.

  Du skal blant annet være i stand til å analysere et marked, planlegge, gjennomføre og kontrollere aktiviteter for å markedsføre et produkt eller en tjeneste i forbrukermarkedet. I analysen av markedet skal man oppøve kompetanse i å avdekke hvem som er de mest attraktive kundene og hvilke konkurrenter vi må være spesielt oppmerksomme på.

  Du lærer deg også å reflektere over ulike etiske utfordringer i forhold til hvordan markedsføringstiltak kan påvirke forbrukerne, samt opparbeide  kritisk vurderingsevne i forhold til utøvelse av praktisk merkevareledelse.

  Les mer detaljer om hva du lærer i emneplanen

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Undervisningen blir gjennomført som plenumsforelesninger. Det legges opp til en rekke case og praktiske oppgaver som løses i forelesning. Casene presenteres og diskuteres i plenum og deltakerne kan få ulike roller i noen av oppgavene.

  Kurset består av tre helgesamlinger à 3 dager. Fredager kl. 16.00-20.00, lørdager kl. 9.00-17.00, og søndager kl. 9.00-14.00, selvstudier og hjemmearbeid. 2 innleveringer må være bestått før eksamen kan avlegges.

  Samlinger

  Samlinger høsten 2024

  Det blir tre fysiske helgesamlinger på HVL sin campus i Bergen.

  • 1. samling: 30. august - 1. september
  • 2. samling: 27. - 29. september
  • 3. samling: 8. - 10. november

  Tidspunkt for den enkelte samlingen:

  • Fredager kl. 16:00 – 20:00
  • Lørdager kl. 09:00 – 17:00 (med en time lunsj midt på dagen)
  • Søndager kl. 09:00 – 14:00

  Du som student vil få servert et enkelt måltid fredag før kursstart, samt lunsj lørdag og søndag.

  Anbefalte forkunnskaper

  Ingen

  Pensum

  Informasjon om pensum kommer

  Eksamensform

  8 timers skriftlig hjemmeeksamen ved hjelp av Wiseflow. Bokstavkarakter.

  Studieavgift og betaling

  Studieavgiften er Kr 40.900,-

  Inkludert i studieagiften er undervisning og eksamen. Enkelt servering fredager, lunsj lørdager og søndager er inkludert i denne avgiften.

  Medlemmer av FLT som omfattes av etter- og videreutdanningsordningen via Addisco, får dekket alle utgifter. Disse søker direkte til FLT.

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb

  Andre interessante studietilbud

   

  Se oversikt over alle våre etter- og videreutdanningstilbud