Barnehagelærarutdanning, Sogndal

Bachelor

Vi tar ikke opp nye studenter til dette studieprogrammet, men vi har andre studieprogram som du kan søke opptak til. Her finner du informasjon om barnehagelærerutdanning ved HVL:

Bachelor:

Master: 

Kor kan du reise?