Design Thinking

Design Thinking er en praktisk, menneske-sentrert, prototypedrevet metode for innovasjon som tilnærmer seg organisatoriske utfordringer ved bruk av kreative metoder.

Disse utfordringene kan omfatte utvikling av nye produkter, tjenester, utformingen av nye forretningsmodeller eller strukturering av nye organisatoriske prosesser. Design Thinking er en anerkjent tverrfaglig metodikk som fusjonerer fagområdene design, teknologi og organisasjon/økonomi.

Målgruppe

Design Thinking passer for bedriftsledere, designere, ingeniører og teknologer så vel som andre ledere, fagfolk, og offentlige fagpersoner i ulike felt.

Design Thinking bygger på en tverrfaglig innovasjonsmetodikk og deltakerne bør ha bakgrunn innen én eller flere av de relaterte disiplinene, designfaglig, teknisk og/eller forretningsmessige.

Oppbygning

Studieprogrammet i Design Thinking er et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene NHH, Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Design Region Bergen. Hver institusjon står for et emne på 10 studiepoeng hver.

Emnene:

  • UiB: Designfaglige virkemidler for innovasjon
  • NHH: Økonomiske og organisatoriske perspektiver på innovasjon
  • HVL: Design Thinking i praksis – prototyping og anvendelser

Kompetanse

Ved fullført studium skal deltakerne kunne lede tverrfaglige innovasjonsprosjekter.

Tidskrav

Som student må du ha mulighet til å dedikere i gjennomsnitt ca. 6 – 8 timer til studiet per uke, pluss tiden som går med på de månedlige samlingene. Merk at arbeidsmengden vil variere i ulike stadier av studiet. Store eler av tiden brukes til gruppearbeid og du må kunne koordinere tiden med de andre gruppemedlemmene. Du må kunne balansere forpliktelser både i teamet, på arbeidsplassen og på hjemmebane.

Timeplan

Med forbehold om endring på grunn av smittevernstiltak.
Studentene vil få bekreftet tidspunkt før oppstart.

Modul 1: Design Thinking krasjkurs, Campus NHH Bergen

24.-26.09.2020

Modul 2: Innsikt og utforsking, HVL Campus Bergen
26.-27.10.2020

Modul 3: The Golden Nugget, HVL Campus Bergen og UiB 
16.-18.11.2020

Modul 4: Ideation, Campus NHH Bergen
25.-26.01.2021

Modul 5: Prototyping, HVL Campus Bergen
22.-23.03.2021

Modul 6: Itterasjoner og implementering, UiB
26.-27.04.2021

Modul 7: Storytelling, Campus NHH Bergen
31.05.-01.06.2021

Modul 8: Presentasjon og løsning av eksamen, Campus NHH Bergen