Hjerne med farger og ideer

Strategisk design for innovasjon – Design Thinking

EtterOgVidereutdanning

Design Thinking er en kreativ, praktisk og menneskesentrert metode for å utvikle nye produkter, tjenester og forretningsmodeller. Innovasjonsstudiet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Løpende opptak. 
  NHH er ansvarlig for opptak til studiet.

  Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

  • Bachelorgrad
  • Cand. mag-grad
  • Annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang
  • Utdanning som i henhold til § 48 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. Opptaksansvarlig institusjon (NHH) vurderer hva som er relevant yrkespraksis.

  Dokumentasjon til søknaden

  • CV
  • Vitnemål og karakterutskrift fra høyere utdanning
  • Dokumentasjon på arbeidsfaring: attester eller annet som dokumenterer arbeidsforholdet (stilling og varighet)
   Dokumentasjon på nåværende arbeidsforhold er også nødvendig

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere Strategisk design for innovasjon - Design Thinking?

  Design Thinking er en anerkjent tverrfaglig metodikk som fusjonerer fagområdene design, teknologi og business. Studiet har som mål å gi deltakerne kunnskapen og verktøyene som behøves for å lede tverrfaglige innovasjonsprosjekter med en strategisk og kreativ tilnærming. Gjennom hele kursperioden jobber studentene i grupper med et reelt case.

  Hva lærer du?

  Ved fullført studium skal du som deltaker på studiet kunne lede tverrfaglige innovasjonsprosjekter.

  Hvordan er studiet bygget opp?

  Studiet er et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene NHH, Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet. Hver institusjon står for et emne på 10 studiepoeng hver.

  Emnene

  • UiB: Designfaglige virkemidler for innovasjon
  • NHH: Økonomiske og organisatoriske perspektiver på innovasjon
  • HVL: Design Thinking i praksis – prototyping og anvendelser

  Målgruppe

  Strategisk design for innovasjon – Design Thinking passer for bedriftsledere, økonomer, designere, ingeniører og teknologer så vel som andre ledere, fagfolk og fagpersoner på ulike felt. Som deltaker på studiet bør du derfor ha bakgrunn innen én eller flere av de relaterte disiplinene - designfaglig, teknisk og/eller forretningsmessig.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Det er lagt opp til fysiske studiesamlinger. Dersom situasjonen skulle kreve det, vil digital undervisning kunne bli vurdert på kort varsel.

  Samlinger

  Samlinger 2023/2024:

  • Samling 1: Krasjkurs. Stad: Høgskulen på Vestlandet, K2-bygget
   21.09-23.09.2023

  • Samling 2: Innsikt og utforskning
   23.10-24.10.2023

  • Samling 3: Syntetisering og sensemaking
   20.11-22.11.2023

  • Samling 4: Ideutvikling og prototyping
   18.01-19.01.2024

  • Samling 5: Designdrevet endring
   19.02-20.02.2024

  • Samling 6: Strategisk design for innovasjon
   21.03-22.03.2024

  • Samling 7: Visuell historiefortelling
   15.04-16.04.2024

  • Samling 8: Eksamensdager
   30.05-31.05.2024

  Anbefalt forkunnskap

  Ingen.

  Studieavgift og betaling

  Merk: Studium med studieavgift har ekstra krav og vilkår knytt til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglane for studium med studieavgift.

  Arbeidsmengde

  Som student på Strategisk design for innovasjon – Design Thinking må du ha mulighet til å dedikere i gjennomsnitt ca. 6–8 timer til studiet per uke, i tillegg til tiden som går med på samlingene. Merk at arbeidsmengden vil variere på ulike stadier av studiet. Store deler av tiden brukes til gruppearbeid og du må kunne koordinere tiden med de andre gruppemedlemmene. Du må kunne balansere forpliktelser både i teamet, på arbeidsplassen og på hjemmebane.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs