Hopp til innhald

NAB3032 Dynamisk Posisjonering (DP-Induction)

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Koordinatsystemer og datum, nøyaktighetsteori og kvalitetsbegreper, satelittbaserte posisjonssystemer, kortdistanse posisjonssystemer, akustiske posisjonssystemer, mekaniske posisjonssystemer, kompass, bevegelsessensorer og automatiske styresystemer med hovedvekt på DP.

Det vil være en egenandel på emnet. Nærmere informasjon vil bli gitt.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Studentene skal kunne ha det teoretiske og praktiske grunnlaget for DP-posisjonering og forstå relevant kvalitetsteori, nøyaktighets- og feilteori. De skal kunne sette opp og betjene en DP-pult med relevante posisjonsreferanser. Studentene skal også forstå hvordan DP-systemet er integrert i andre skipssystemer.

 

- Ferdigheter:

Studentene skal trene opp ferdigheter i å betjene DP-pulten. De skal være i stand til å reagere korrekt på forskjellige alarmer og advarsler, og relatere DP operasjonen opp mot miljøpåvirkning fra strøm, sjø og vind.

 

- Kompetanse:

Emnet dekker Nautical Institute sine retningslinjer for DP-Induction kurs gjeldende fra 1. januar 2015.

Krav til forkunnskaper

NAB1002 Terrestrisk Navigasjon, NAB1015 Navigasjonsinstrumenter I og NAB1016 Navigasjonsinstrumenter II. Åpent for studenter på 3. studieår med minimum 100 sp innen studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

NAB1001 Fysikk, NAB1004 Praktisk navigasjon I, NAB2004 Praktisk navigasjon II

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvelser på simulator.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på forelesninger og øvelser. Godkjent gjennomførte simulatorøvelser. Kursbevis utstedes av Simsea. For å oppnå kursbevis krever Nautical Institute en elektronisk eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer

Gradert karakter A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • NAB046 - Dynamisk posisjonering - Reduksjon: 5 studiepoeng