Hopp til innhald

OR6-1001 Organisasjonsteori

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhald og oppbygging

 • samfunnsoppgåve og effektivitet
 • organisasjonsstruktur
 • organisasjonskultur
 • makt og konflikt i organisasjonar
 • leiing, motivasjon og endring

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten:

 • forståing for verdiskaping som fenomen
 • forståing for formell og uformell organisasjonskultur
 • forståing for formell og uformell organisasjonsstruktur
 • forståing for makt og konflikt i organisasjonar
 • brei innsikt i leiings- og endringsprosessar i organisasjonar

Etter fullført emne kan studenten:

 • skildre og drøfte dilemma som oppstår i moderne organisasjonar, og utforme tiltak for å løyse opp eller handtere slike dilemma

Krav til forkunnskapar

Ingen ut over opptakskrav, sjå studieplanen.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og oppgåveseminar

Obligatorisk læringsaktivitet

Inntil to skriftlege arbeidskrav som skal løysast individuelt eller i gruppe.

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 4 timar.

Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen.

Meir om hjelpemiddel