Hopp til innhald

DAT155 3D Datagrafikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Gjennom faget skal studentene få innsikt i prinsipper for og konstruksjon av geometrisk modellering for å lage bilder basert på slike modeller.

Innhold

 • Grafiske systemer og modeller
 • Grafisk arkitektur
 • Grafisk programmering
 • GPU-programmering med shader
 • Geometriske objekter og transformasjoner
 • Kameramodell (Viewing i 3D)
 • Lysmodell og metoder for overflatevisning
 • Diskrete teknikker
 • Scenegraf

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare de grunnleggende prinsippene i 3D-grafikk
 • Forklare virkemåten til relevant programkode

Ferdigheter

 • Utforme og skrive programkode for 3D-modeller
 • Finne fram i dokumentasjon for API og for programvarebibliotek og kunne anvende dem

Generell kompetanse

 • Formidle grunnleggende begreper i faget gjennom presentasjon

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 eller MAT104 Grunnleggende matematikk, DAT102 Algoritmer og datastrukturer og DAT105 Vidergående programmering eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvingsoppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

6 obligatoriske øvinger må være innlevert til riktig tid og bestått før eksamen kan avlegges. Aktuelle former kan være innleveringer og presentasjoner.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger gjennomføres.

Vurderingsform

Muntlig eksamen.

Tid og sted vil bli opplyst på emnets sider på Its learning.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom flere enn 30 er oppmeldt, kan eksamen bli skriftlig skoleeksamen, 4 timer uten hjelpemidler.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOD110 - Grafiske metodar - Reduksjon: 10 studiepoeng