Hopp til innhald

ELE119 Kraftelektronikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg grunnleggende emner innen krafteletronikk, omforming og styring av elektrisk effekt ved bruk av halvlederteknologi.

innhold

 • Krafthalvledere
 • Effekt beregninger
 • Likeretting: diodebro og tyristorbro.
 • DC-DC omformere
 • Vekselretting
 • kraftforsyninger
 • Industrielle anvendelser.
 • Dynamiske simuleringer.
 • Beregnings-, simulerings-, analyseverktøy blir benyttet.
 • Praktisk laboratoriearbeid er sentralt i kurset.

Krav til forkunnskaper

analog, digital, krets teori og reguleringsteknikk, etc.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, simulering og lab oppgave

Obligatorisk læringsaktivitet

6 øvingsoppgaver, 2 laboratorieoppgaver. Obligatorisk fremmøte på laboratorieøvingene.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndskrevne notater(maksimal fem sider i A4 formet).  Alle typer kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ELE119D - Kraftelektronikk - Reduksjon: 10 studiepoeng