Hopp til innhald

MET201 Høyspenningsanlegg

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Studentene skal tilegne seg en grundig innsikt og forståelse over hvordan høyspenningsanlegg bygges opp, virker og hvilke påkjenninger de utsettes for. Emnet vil holde fokus på høyspenningstekniske påkjenninger både på utstyr benyttet i elektrisitetsforsyningen og i statiske og roterende maskiner. Videre vil emnet fokusere på overspenninger og overspenningsbeskyttelse forårsaket av atmosfæriske utladninger og koplinger i høyspenningsanlegg. Studentene skal også fordype seg innenfor områdene bryterteknologi, kabelteknologi og bruk av gassisolerte høyspenningsanlegg. Målet er at studentene skal få utvidet sin kunnskap innen høyspenningsteknologiske problemstillinger samt fordype seg i tema og utfordringer innenfor dette område.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Kandidaten har kunnskap om oppbygning og drift av høyspenningssystemer
  • Kandidaten skal ha kunnskaper om virkemåte og egenskaper til høyspenningsutstyr som benyttes i norsk elektrisitetsforsyning og industri.

Ferdigheter

  • Kandidaten har kompetanse innen høyspenningsanlegg og kan foreta kvalitetsvurderinger av eksisterende anlegg
  • Kandidaten kan delta i teoretisk- og laboratorierelatert aktivitet i forbindelse med forskning- og utviklingsarbeid
  • Kandidaten behersker grunnleggende målemetoder og feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

Generell kompetanse

  • Kandidaten kan formidle informasjon om høyspenningsanlegg knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig på norsk og engelsk.
  • Kandidaten kan delta i fagområdets utvikling

Krav til forkunnskaper

Fullført bachelorgrad i elkraftteknikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og semesteroppgave. Laboratoriearbeid. Regneøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 obligatoriske øvinger som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Obligatorisk oppmøte på laboratorieøvingene.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

  • Skriftlig skoleeksamen (60% av endelig karakter)
  • Semesteroppgave samt laboratorierapporter (40% av endelig karakter).

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Hjelpemidler ved eksamen

Vil bli kunngjort i forkant av eksamen.

Mer om hjelpemidler