Hopp til innhald

NAB1020 Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal arbeide om bord i skip. Emnet gir ikke studiepoeng, men tilbys studenter som skal fullføre sin bachelor i nautikk og senere løse sertifikat som dekksoffiser.

Praktisk informasjon:

Emnet gis av ekstern kurstilbyder. Kurset har begrenset gyldighet på fem år.

Emnet tilbys bare en gang for hver enkelt student.  Dersom man har meldt seg opp, men ikke fullfører kurset uten gyldig grunn, vil man ikke få anledning til å ta kurset på nytt gjennom HVL.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Studentene skal kunne redegjøre for hvordan man overlever på sjøen som et resultat av nødssituasjoner hvor skipet må forlates, grunnleggende førstehjelp og omsorg for mennesker og miljø.

- Ferdigheter:

Studentene skal kunne gjennomføre forebyggende tiltak som minimaliserer risikoen for at brann oppstår, og har innsikt i hvordan beredskapen organiseres for å håndtere brann. De skal kunne handle hensiktsmessig ved ulykker eller medisinske nødssituasjoner.

- Kompetanse:

Kurset dekker kravene i STCW tabell A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 og A-VI/1-4.

Krav til forkunnskaper

Studenten må ha produsert minimum 10 sp innen studieprogrammet for å kvalifisere for oppmelding i emnet.

Anbefalte forkunnskaper

-

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og praktiske øvelser

Obligatorisk læringsaktivitet

100% tilstedeværelse på kurset. 

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 1 time. Eksamen gis av ekstern kurstilbyder. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Mer om hjelpemidler