Hopp til innhald

BAMM2002 Risiko- og kvalitetsledelse

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Se engelske nettsider for informasjon om emnet.