Hopp til innhald

ELE306 Robotikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i robotikk og autonome system. Dette omfatter grunnleggende prinsipper, geometrisk representasjon, matematisk modellering, programmering, styring, simulering og anvendelse.

I tillegg omfattes viktige komponenter i integrerte produksjonsmiljøer der anvendelse av industriroboter er aktuelt, samt anvendelsen av aktuatorer, sensorer, visionsysteme.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper roboter, med fokus på anvendelse, programmering og simulering.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om geometrisk representasjon og matematisk modellering av industriroboter.
 • Kandidaten har erfaring med programmering og anvendelse av ulike typer autonome roboter.

Ferdigheter

 • Kandidaten behersker enkel programmering, kalibrering og praktisk bruk av minst én type industriell robot.
 • Kandidaten behersker enkel programmering av ulike typer autonome roboter.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan ta ansvar for prosjekter der anvendelse av industrielle eller autonome roboter er aktuelt.

Krav til forkunnskaper

ELE204 Reguleringsteknikk 1 eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

ELE302 Reguleringsteknikk 2 eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Laboratorieøvinger. Obligatoriske øvingsoppgaver og ei semesteroppgåve.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 godkjente øvingsoppgaver, 5 godkjente laboratorieøvinger.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av disse to delene:

 1.  Semesteroppgave, tel 30 % på endelig karakter.
 2. Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, tel 70 % på endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F svarer til ikke bestått. Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen takst opp igjen aleine

Ved færre oppmeldte enn 10 kan skriftlig eksamen bli endra til muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Oppgis ved semesterstart

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ELE108 - Robotikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • TOE057 - Robotikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ELE306D - Robotikk - Reduksjon: 10 studiepoeng