Hopp til innhald

FY400 Innføring i fysikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Mekanikk og energi: Bevegelse i rette og krumma baner med konstant akselerasjon i ein og to dimensjonar. Krefter, Newtons lovar. Energi og arbeid. Bevaring av energi og overgangar mellom energiformer. Potensiell energi og konservative krefter. Kollisjon, bevegelsesmengde, tyngdepunkt, likevekt og sirkelbevegelse. Dreiemoment. Spenning, tøyning.

Bølgjer: Svingingar, resonans, interferens, ståande bølgjer. Lydbølgjer. Bryting og refleksjon av bølgjer.

Radioaktivitet

Fluidmekanikk: Oppdrift, tettleik, strøyming. Diffusjon, adveksjon, konveksjon.

Varmelære: Termodynamikkens lovar. Ideelle gassar. Termisk volumendring. Molekylærbevegelse. Arbeid og indre energi. Entropi

Læringsutbytte

Kunnskap

 • grunnleggjande lover og bevaringssatsane i mekanikken
 • bølgje typar og interaksjon med kvarandre
 • grunnleggjande kjennskap til elektrisitet og radioaktivitet
 • fluidmekaniske lover
 • termodynamikkens lover

Ferdigheiter

 • kunne rekne på bevegelsen til ein eller fleire punktmassar: med konstant akselerasjon, i sirkelbane og ved kollisjon
 • kunne rekne på bølgjer i overgangen mellom ulike medium
 • kunne bruke dei enklaste fluidmekaniske lovane til å rekne på massetransport
 • kunne rekne på problemstillingar som varmeoverføring og volumendring
 • kunne rekne på problemstillingar med enkel serie og parallell krets og radioaktiv stråling

Generell kompetanse

 • ha grunnleggjande kompetanse om beskrivelse og berekning av fysiske systemer med hensyn til gjeldende lover

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen  

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og rekneøvingar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Karakterskala: A-E/F.

Hjelpemiddel ved eksamen

 Kalkulator

Meir om hjelpemiddel